Úrovně kalibrace

Kalibrační služby poskytujeme v rámci kteréhokoliv servisního střediska nebo na místě přímo u vás. Jako dodavatel jsme certifikováni dle normy ISO 9001 a naše akreditované laboratoře jsou akreditovány akreditačními orgány v souladu s normou CSN EN ISO/IEC 17025.

Naše služby jsou navrženy tak, aby splňovaly vaše požadavky s ohledem na údržbu a kalibraci vašeho měřicího zařízení. Všechny služby zahrnují metrologickou konfirmaci o splnění požadavků norem jako ISO 9000 a ISO 10012.

Akreditovaná kalibrace

Když potřebujete prokázat výsledky měření potvrzující soulad zařízení se specifikací. Tato služba poskytuje mezinárodně uznávanou kalibraci a splňuje požadavky na kalibraci podle normy CSN EN ISO/IEC 17025, například za účelem splnění požadavků v rámci norem QS 9000 a ISO/TS 164949.

Metrologická konfirmace:

  • Kalibrace v akreditované laboratoři a testování za účelem splnění dané specifikace.
  • Provedení úprav a seřízení měřicího zařízení v případě, že není v souladu s danou specifikací.
  • Kalibrační certifikát vydaný akreditovanou laboratoří s uvedením souladu nebo nesouladu. Výsledky měření jsou uvedeny pro každý nástroj zvlášť.
  • Archivace záznamů o výsledcích měření a kalibračních certifikátech po dobu 6 let.
  • Označení „zkalibrováno“.

Kalibrace

Když potřebujete prokázat, že měřicí zařízení je v souladu se specifikací. Tato služba nabízí kalibraci, která splňuje požadavky norem CSN EN ISO/IEC 17025, ISO 9000 a ISO 10012.

Metrologická konfirmace:

  • Kalibrace a testování za účelem splnění dané specifikace.
  • Provedení úprav a seřízení měřícího zařízení v případě, že není v souladu s danou specifikací.
  • Kalibrační certifikát s výsledky měření a uvedením souladu nebo nesouladu. Výsledky měření jsou uvedeny pro každý nástroj zvlášť.1
  • Záznamy
  • Označení „zkalibrováno“.

Kalibrace má obvykle předepsaný rozsah, který však lze přizpůsobit vašim potřebám. Měřící body jsou voleny podle výkonnosti výrobce nebo tomu odpovídajících parametrů.

Postupy měření a zkušební vybavení je voleno tak, aby byla zajištěna ověřitelnost s národními a mezinárodními normami.

Při provádění testování souladu nebo nesouladu zařízení je započítávána také nejistota měření. V případě, že měřicí přístroj není v souladu se specifikací a je vyžadováno provést seřízení nebo opravu, je zákazník před jakýmkoliv dalším krokem kontaktován.

(1) Pokud je prováděno seřízení, jsou v rámci výsledků měření u jednotlivých bodů uváděny aktuální hodnoty.

(2) Můžete požadovat, aby nebylo provedeno žádné seřízení, např. u specializovaných přístrojů, u kterých je důležitá historie kalibrace. Měřicí zařízení je pak odesláno, bez ohledu na to, jestli je v souladu se specifikací nebo ne.

(3) Úplná specifikace se odkazuje na relevantní části specifikace. Pokud v rámci akreditované kalibrace není možné pokrýt všechny parametry, je kalibrace doplněna o neakreditované měření pro úplné pokrytí specifikace. Pokud danou specifikaci nelze plně pokrýt, je zařízení označeno štítkem „Omezená kalibrace“.