Konsultation, teknisk support och utbildning

Som kund till Element Metech har du tillgång till all vår kompetens och erfarenhet. Det innefattar metrologisk och teknisk support, mätuppdrag, stöd inom kvalitetskrav, tekniska värderingar, beräkningar av mätosäkerhet, kravspecifikationer och instruktioner till mätning. Vi erbjuder även utbildningar anpassade efter kundens behov.

Utbildning

”Varför kalibrering?” är en utbildning för kalibrerare, mätdonsansvariga och ansvariga för kalibreringsinstanser.

Kurser innehåller:

  • Mätningar, storheter och enheter; vi går igenom begrepp och definitioner inom mätteknik.
  • Mätosäkerhet; en orientering runt vad mätosäkerhet innebär.
  • Spårbarhet och kalibrering; vad är kalibrering och vad krävs för att hävda spårbarhet?
  • Krav på mätningar, mätutrustning och kalibrering; vad säger berörda standarder om mätning, hantering av mätutrustning och kalibrering?

I anslutning till utbildningen finns möjlighet att lägga in avsnitt där företaget själv informerar kursdeltagarna om egna rutiner för att tillämpa berörda standarder.

Administration

Vi dokumenterar dina mätmetoder i enlighet med riktlinjerna i kvalitetsstandard ISO 9001 och ISO/IEC 17025.

Mätosäkerhet

Vi beräknar mätosäkerheten för dina mätningar enligt riktlinjerna i EA-4/02 och mätosäkerheten i (GUM). Det kan användas för att utvärdera om mätosäkerheten är tillräckligt bra för din förfrågan.

Metodutveckling

Vi utvecklar mätmetoder och rekommenderar mätutrustning baserade på era produktionskrav eller på de instrument ni använder er av idag.

Kravspecifikationer

Med hjälp av en kravspecifikation dokumenterar vi era mätbehov. Detta kan sedan ligga till grund för nyanskaffning eller utveckling.

Teknisk utvärdering

Vi utvärderar era mätmetoder, mätsystem och instrumenthantering. Med informationen kan vi jämföra era behov och specifikationer från olika tillverkares mätdon. Med hjälp av teknisk erfarenhet och dokumentation rekommenderar vi er mätdon med hög tillförlitlighet till lägsta kostnad för er.

Konsekvensanalys

Vi kan hjälpa dig med utvärdering när din mätutrustning har varit utanför specifikation under produktion. Vi intervjuar berörd part som använt mätutrustningen och ser över produktionskraven. Efter det kan vi utvärdera vilka konsekvenser den felaktiga mätningen kan ha orsakat på produktens prestanda.

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER