Metrologian konsultointipalvelut

Saat kaiken tietotaitomme käyttöösi

Asiakkaanamme saat käyttöösi kaiken ammattitaitomme ja kokemuksemme, kuten metrologisen ja teknisen tuen, laatustandardeihin liittyvän tuen, teknisen arvioinnin, tarvemääritykset ja mittausohjeet.

Laitekokonaisuuden hallinta

Laitekokonaisuuden hallinta auttaa sinua optimoimaan laitevalikoimasi ja huolehtimaan kaikkien laitteiden kalibroinneista, huollosta ja hallinnasta, varsinkin jos mittauslaitteiden määrä on suuri ja ne sijaitsevat eri toimipaikoilla.

Tukea mittaukseen

Jos tarvitset apua mittaamisessa, meillä on juuri oikeat ihmiset sitä varten.

Dokumentointi

Dokumentoimme mittausmenettelyt laatustandardien ISO 9001:2008 ja ISO/IEC 17025 ohjeiden mukaisesti.

Mittausepävarmuus

Laskemme mittausepävarmuuden EA-4/02 ohjeiden ja GUM-oppaan (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) mukaisesti. Sen avulla voidaan määrittää, onko mittausjärjestelmä riittävän tarkka asiakkaan sovellusta varten.

Menetelmien kehittäminen

Kehitämme mittausmenetelmiä ja suosittelemme mittauslaitteita tuotantotarpeiden mukaan.

Tarvemääritykset

Dokumentoimme mittausvaatimuksesi mittausmäärittelyksi. Tämän perusteella voidaan tehdä hankinta- tai kehityspäätöksiä.

Tekniset arvioinnit

Arvioimme käyttämäsi mittausmenetelmät, -järjestelmät ja -laitteet. Vertaamme niitä tarpeisiisi ja valmistajan määrityksiin. Annamme suosituksia hyvän luotettavuuden ja alhaisten käyttökustannusten perusteella.

Seurausten analysointi

Voimme auttaa sinua arvioinnissa, jos mittauslaitteesi ovat olleet spesifikaatioidensa ulkopuolella tuotannon aikana. Keskustelemme käyttäjien kanssa ja tarkastamme tuotantovaatimukset. Arvioimme, mitä vaikutuksia virheelliset mittaukset ovat voivat aiheuttaa tuotteen suorituskyvylle.