Kalibrointitasot

Kalibrointipalvelumme suoritetaan palvelukeskuksisamme tai paikan päällä asiakkaan toimipisteessä. Meidät on sertifioitu standardin ISO 9001 mukaisesti ja laboratoriomme on akkreditoitu standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti.

Palvelumme auttavat sinua täyttämään mittauslaitteiden kalibroinneille asetetut vaatimukset. Mittauslaitepalvelumme antavat metrologisen varmennuksen, joka täyttää standardien ISO 9000 ja ISO 10012¹ vaatimukset.

Akkreditoitu kalibrointi

Kun tarvitset mittaustulokset ja todisteen siitä, että mittauslaite täyttää määritellyt spesifikaationsa. Palvelu sisältää kansainvälisesti tunnustetun kalibroinnin ja täyttää standardin ISO/IEC 17025 mukaiset kalibrointivaatimukset. Se täyttää siis myös standardien QS 9000 ja ISO/TS 164949 vaatimukset.

Metrologinen vahvistus:

 • Kalibrointi akkreditoidussa laboratoriossa ja tarkistus että laite spesifikaationsa
 • Säätäminen mahdollisuuksien mukaan, kun mittauslaite ei täytä spesifikaatioitansa².
 • Akkreditoitu laboratorio antaa kalibrointitodistuksen, johon on merkitty täyttääkö laite spesifikaationsa vai ei.
 • Mittaustulokset, mukaanlukien mittausepävarmuus, annetaan kunkin mittauspisteen osalta erikseen³.
 • Kalibrointitodistuksen tiedot ja mittaustulokset tallennetaan 6 vuoden ajan.
 • Sinetöinti ja tarralla merkitseminen kalibroiduksi.

Jäljitettävä kalibrointi

Kun tarvitset todisteen siitä, että mittauslaite täyttää määritellyt spesifikaationsa. Palvelu sisältää jäljitettävän kalibroinnin, joka täyttää standardien ISO/IEC 17025, ISO 9000 ja ISO10012 vaatimukset.

Metrologinen varmistus:

 • Kalibrointi ja tarkistus että laite täyttää spesifikaationsa.
 • Säätäminen mahdollisuuksien mukaan, jos mittauslaite ei täytä spesifikaatioitansa².
 • Laboratorio antaa kalibrointitodistuksen, johon on merkitty, täyttääkö laite spesifikaationsa vai ei. Mittaustulokset raportoidaan laitekohtaisesti.
 • Kalibrointitodistuksen tiedot ja mittaustulokset tallennetaan järjestelmään 6 vuoden ajaksi.
 • Sinetöinti ja merkitseminen kalibroiduksi tarralla.

Kalibrointi kattaa yleensä jonkin tietyn alueen kokonaan, mutta se voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Mittauspisteet valitaan valmistajan antamien testausohjeiden tai vastaavien tietojen perusteella.

Mittausmenetelmät ja testilaitteet valitaan siten, että jäljitettävyys vastaa kansallisia ja/tai kansainvälisiä standardeja.

Mittausepävarmuus otetaan huomioon tarkastettaessa, onko laite vaatimustenmukainen vai ei. Jos mittauslaite ei täytä määritystä säätämisen jälkeen tai sille on tehtävä jotakin korjaustöitä, otamme yhteyttä asiakkaaseen ennen toimenpiteiden suorittamista.

(1) Kun säätöjä suoritetaan, mittaustulokset raportoidaan kyseisten pisteiden osalta ennen säätöä ja säädön jälkeen.

(2) Voit halutessasi tilata palvelun ilman säätämistä, esimerkiksi kun kyse on vertailulaitteesta, jonka kalibrointihistoria on tärkeä.

(3) Suoritettaessa hyväksyttyä kalibrointia, joissa hyväksyntä ei kata kaikkia parametreja, niin laite merkitään rajoitetusti kalibroiduksi.