Kalibreringsnivåer, standardleverans

Element Metech är en obunden leverantör som utför metrologisk bekräftelse, kalibrering och reparation av mätdon. Vi kan hantera de flesta storheter och fabrikat på marknaden och utför kalibrering i våra egna laboratorier eller på plats hos dig som kund.

Som leverantör är vi certifierade enligt ISO 9001 och våra ackrediterade laboratorier är ackrediterade, av de nationella ackrediteringsorganen, enligt ISO/IEC 17025. Våra tjänster är till för att hjälpa dig att uppfylla kraven som ställs på kalibrering och underhåll av era mätdon, d.v.s. tjänsterna ger en metrologisk bekräftelse enligt kraven i ISO 9000 och ISO 100121.


Ackrediterad kalibrering

För dig som vill ha mätdata och säkerställa att mätdonet överensstämmer med specifikationen. Denna tjänst ger en internationellt erkänd kalibrering enligt ISO/IEC 17025 och som uppfyller alla relevanta krav i ISO 9000, ISO 10012 och IATF 16949:2016

Metrologisk bekräftelse genom:

  • Kalibrering vid ackrediterat laboratorium och kontroll att mätdonet uppfyller angiven specifikation.
  • Justering då mätdonet inte är i överensstämmelse med specifikation, där så är lämpligt och möjligt.2
  • Kalibreringsbevis utfärdas av ackrediterat laboratorium som med ett uttalande om överensstämmelseeller ej överensstämmelse med specifikationen och där mätresultat, inklusive mätosäkerhet, anges för alla mätpunkter.3
  • Arkivering av kalibreringsbevis och mätdata för samtliga mätpunkter i 6 år.
  • Försegling och märkning med kalibreringsetikett.

Spårbar kalibrering

För dig som vill ha mätdata och säkerställa att mätdonet överensstämmer med specifikation. Denna tjänst ger en spårbar kalibrering som uppfyller relevanta krav i ISO/IEC 17025, ISO 9000 och ISO 10012.

Metrologisk bekräftelse genom:

  • Kalibrering och kontroll att mätdonet uppfyller angiven specifikation.
  • Justering då mätdonet inte är i överensstämmelse med specifikationen, där så är lämpligt och möjligt.2
  • Kalibreringscertifikat med ett uttalande om överensstämmelse eller ej överensstämmelse med specifikation och där mätresultat, inklusive mätosäkerhet, anges för alla mätpunkter.3
  • Arkivering av kalibreringscertifikat och mätdata för samtliga mätpunkter i 6 år.
  • Försegling och märkning med kalibreringsetikett.

Mätpunkter är valda med utgångspunkt från relevant nationell eller internationell standard och/eller tillverkarens performance test eller motsvarande och kalibreringen omfattar normalt hela mätdonets specifikation men kan anpassas efter era behov4. Om mätdonet saknar specifikation, kalibreras mätdonet i utvalda mätpunkter och mätdata presenteras.

Mätrutinerna och mätutrustningen som används är utvaldaför att ge en mätosäkerhet som är mindre än en tredjedel av specifikationen och för att säkerställa att mätningarna är spårbara till det Internationella enhetssystemet (SI), där så är möjligt.

Om mätdonet inte uppfyller specifikation efter normal justering och kräver mer omfattande justering eller reparation, konsulteras ni som kund före vidare åtgärd.

(1) Den avgörande bedömningen om mätdonet uppfyller de krav som ställs för dess avsedda användning måste göras av kunden.

(2) Ni kan välja att beställa att inte justera mätdonet, till exempel för normaler där historiken är viktig. Mätdonet levereras då utan justering oavsett om det uppfyller angiven specifikation eller ej.

(3) Vid justering presenteras mätdata före och efter justeringen för berörda mätpunkter.

(4) Med hela specifikationen avses alla relevanta delar av mätdonets specifikation. För ackrediterad kalibrering gäller att om vår ackreditering inte omfattar alla mätdonets parametrar så kompletteras kalibreringen med icke-ackrediterade mätningar så att den omfattar mätdonets hela specifikation.

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER