Ackrediterad kalibrering

Kontakta oss gärna

Fråga en expert eller begär offert.

Element Metech tillhandahåller ett av de bredaste utbuden av ackrediterad kalibrering i Europa. Tack vare vår bredd kan vi tillgodose hela behovet av kalibrering och ackrediterad kalibrering hos kunder i många olika branscher.

Våra kalibreringstjänster är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Som kund kan du alltid utnyttja hela vår bredd av tjänster och ackreditering oavsett var du befinner dig. Vi löser logistiken eller kalibrerar på plats hos dig.

Varför anlita ett ackrediterat laboratorium?

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part, och är ett bevis på att kalibreringen kan utföras enligt specifika kvalitetskrav i den omfattning som anges i ackrediteringsbeviset.

Som kvalitetsstämpel innebär ackrediteringen också ett ökat förtroende för ditt företag och dina produkter, om dina kunder vet att er testutrustning har blivit kalibrerad av ett oberoende kompetent kalibreringslaboratorium.

Som jämförelse är en ISO 9000-certifiering i sig inte en tillräcklig garanti för att ett företag är kompetent att utföra kalibreringen enligt specifika regelverk dina krav.

Ackrediteringsorgan

Våra laboratorier ackrediteras av det nationella ackrediteringsorganet för respektive land. I Sverige är vi ackrediterade av Swedac, men standarden och kraven är desamma för samtliga våra ackrediterade laboratorier.


Ackrediterad kalibrering enligt ISO/IEC 17025

Swedac Ackrediteringscertifikat

Aktuell ackreditering, omfattning – Länk till Swedac