Varför ska du använda ett ackrediterat laboratorium?

ISO/IEC 17025 är en erkänd internationell kvalitetsstandard. Förutom att ge metrologisk förtroende för din egen verksamhet, kommer användningen av en ackrediterad kalibreringstjänst också att innebära en kvalitetsmärkning för ditt företag och dina produkter, om dina kunder vet att din testutrustning har kalibrerats noggrant av ett oberoende, kvalificerat kalibreringslaboratorium.

Mät rätt

Kalibrering behövs alltid för att se om dina mätinstrument stämmer överens med verkligheten. Genom att jämföra mätinstrumentet med en känd referensstandard kan kalibreringslaboratoriet se att instrumentet ligger inom referensramarna. Kalibrerade mätinstrument kvalitetssäkrar verksamheten och säkerställer att du kan leverera korrekta data till dina kunder.

Vi reder ut begreppen.

Kalibreringscertificat

Ett kalibreringscertifikat utfärdas efter en s.k. spårbar kalibrering och visar att mätinstrumentet har jämförts med en känd referensstandard, det vill säga en spårbar standard. Standarden är en kvantitet baserad på SI-systemets sju grundenheter plus ett antal härledda enheter.

Kalibreringsbevis

Ibland ställs krav på att man kan uppvisa ett kalibreringsbevis, vilket kräver att laboratoriet som utför kalibreringen är ackrediterat. Först efter utförd ackrediterad kalibrering kan ett kalibreringsbevis ufärdas. Observera att ett kalibreringsbevis ej bör förväxlas med ett kalibreringscertifikat.

Full koll på dina mätdon med MIO

Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat. Enkelt, säkert och redo för nästa revision.

Kalibreringstjänster från Element Metech

Elektriska mätinstrument

Vi utför kalibrering av elektriska mätinstrument inom DC/LF, RF/mikrovågor och tid/frekvens. Vi kalibrerar allt från portabla multimetrar och strömtänger till oscilloskop och spektrumanalysatorer.

Optiska mätinstrument

Element Metech utför spårbar och ackrediterad kalibrering av mätdon och mätinstrument som mäter optiska signaler. Vi är opartiska och kalibrerar alla fabrikat och typer av mätinstrument.

Längd & geometri

För att bibehålla mätnoggrannheten hos geometriska mätdon som skjutmått och mikrometrar utgör regelbunden kalibrering en viktig del av underhållet. Element Metech erbjuder ett brett utbud av kalibrering av längdmätdon, gängtolkar och vinkelgivare. Kalibreringen utförs enligt internationella standarder och vi är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 för en rad olika typer av mätdon.

Fibersvetsar

En av våra specialiteter är service av fibersvetsar. Vår långa erfarenhet täcker de allra flesta fabrikat och typer, vilket ger dig bättre skarvvärden och högre tillförlitlighet.

Givarkalibrering

Mekanisk kalibrering täcker ett mycket brett område, bland annat moment, kraft, tryck, flöde, massa/vikt och acceleration/vibration. Vi kalibrerar de allra flesta fabrikat och typer av verktyg och givare inom detta område.

Pipetter

Kalibrering är det enda sättet att säkerställa att pipetten inte hamnar utanför sina toleransgränser. Vi erbjuder service och ackrediterad kalibrering av alla typer av enkanals- och flerkanalspipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Kalibrering utförs enligt ISO 8655 och med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

Temperatur & fukt

Inom temperatur och luftfuktighet kalibrerar vi många olika typer av termometrar, temperaturgivare och fuktmätare. Området temperatur och fukt täcker även kalibrering av klimatskåp och värmeskåp, och på plats kan vi också kalibrera stationära temperatursensorer och temperatursystem.

Akustisk kalibrering

Vårt kalibreringslaboratorium i Taastrup Köpenhamn är specialiserat på ackrediterad kalibrering av akustisk mätutrustning och kalibrerar de flesta märken och instrumenttyper för att hjälpa tillverkare att uppfylla strikta kvalitetskrav.

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER