NEWS

Verksamheten i Kista, Stockholm på ny adress

apr 16, 2020

Information om flytt av vår verksamhet i Stockholm

Element Metech AB flyttade i månadsskiftet maj/juni 2020 verksamheten från Torshamnsgatan 39 i Kista till intilliggande fastighet på Torshamnsgatan 35.

Aktuell leverans- och besöksadress är:

Element Metech AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Hör gärna av dig om du har frågor. 010-603 62 12.
Ny produktionsenhetschef i Kista sedan tiden för flytten är Fredrik Segerberg.

Mer anpassade lokaler

Flytten skedde på grund av omstrukturering av den fastighet vi tidigare befann oss i. De nya lokalerna är ännu bättre och mer anpassade för vår kalibreringsverksamhet, med samma personal och med motsvarande klimat- och kvalitetskontroll som tidigare.

 

news

The latest news from Element Metech

Making certain for over 190 years

LabDays

LabDays

Visit us in booth #51 Element Metech at LabDays 17-18 April In our booth, you will not only gain...

läs mer