Kalibrering av längdmätdon, gängtolkar och vinkelgivare

För att bibehålla mätnoggrannheten hos geometriska mätdon som skjutmått och mikrometrar utgör regelbunden kalibrering en viktig del av underhållet. Element Metech erbjuder ett brett utbud av kalibrering av längdmätdon, gängtolkar och vinkelgivare. Kalibreringen utförs enligt internationella standarder och vi är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 för en rad olika typer av mätdon.

Exempel på mätdon

 • Skjutmått
 • Mikrometer
 • Passbit
 • Kontrollring
 • Kontrolldorn
 • Gängring
 • Gängdorn
 • Mätur
 • Inställningsmått
 • Planglas
 • Mätlinjal
 • Måttband
 • Höjdmätare
 • Plan
 • Mätmaskin
 • Ytjämnhet
 • Ytjämnhetsmätare

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER