Kalibrering av längdmätdon, gängtolkar och vinkelgivare

För att bibehålla mätnoggrannheten hos geometriska mätdon som skjutmått och mikrometrar utgör regelbunden kalibrering en viktig del av underhållet. Element Metech erbjuder ett brett utbud av kalibrering av längdmätdon, gängtolkar och vinkelgivare. Kalibreringen utförs enligt internationella standarder och vi är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 för en rad olika typer av mätdon.

Exempel på mätdon

 • Skjutmått
 • Mikrometer
 • Passbit
 • Kontrollring
 • Kontrolldorn
 • Gängring
 • Gängdorn
 • Mätur
 • Inställningsmått
 • Planglas
 • Mätlinjal
 • Måttband
 • Höjdmätare
 • Plan
 • Mätmaskin
 • Ytjämnhet
 • Ytjämnhetsmätare