Outsourcing av intern kalibreringsfunktion

Kontakta oss gärna

Fråga en expert eller begär offert.

En effektivare kalibreringslösning

Varför är kalibrering av mätinstrument en fråga för ledningen?

Trots att kalibrering inte är kärnverksamhet är den helt avgörande för er compliance. Många interna kalibreringsfunktioner har funnits sedan urminnes tider, men är det dags att tänka om? En modern lösning kan på ett mycket effektivare sätt säkerställa att era kvalitetskrav uppfylls.

Validation expertise

Vanliga utmaningar för interna kalibreringsfunktioner

1. Att säkerställa compliance är svårt och resurskrävande

2. Hög andel fasta kostnader och ingen flexibilitet

3. Manuella och tidskrävande kalibreringsprocesser med dålig överblick

Vägen till en bättre och effektivare kalibreringslösning

Dra nytta av mångårig expertis, ett stort team och dela kostnader för teknikutveckling med svensk industri.

Validation expertise

1. Att säkerställa compliance är svårt och resurskrävande

 • Att hålla koll på kundkrav, ISO-krav och regulatoriska krav är en sak, men har ni verkligen koll på vilka acceptanskriterier ni behöver och hur de påverkar er produktion? Detta kräver hög kompetens och är krävande att upprätthålla för ett lokalt team.
 • Utökade kundkrav inom till exempel mätosäkerhet eller krav på ackrediterad kalibrering kräver omfattande utvecklingsarbete, liksom anpassning av kalibreringsrelaterad mjukvara till uppdaterade operativsystem mm.

Uppfinn inte hjulet på egen hand. Säkerställ compliance med rätt expertis

 • Att låta kalibreringen utföras av en opartisk specialist kan garantera att den utförs av experter med kompetens inom branschspecifika krav, ISO-krav mm.
 • Välj en kompetent partner som kan göra ett uttalande om utrustningen uppfyller era acceptanskriterier (pass/fail) i förhållande till specifikation med hänsyn taget till mätosäkerhet.
 • Att anlita en ackrediterad kalibreringspartner är en extra säkerhet och kvalitetsstämpel för er verksamhet.

2. Låg flexibilitet, fasta kostnader och nästan omöjligt att rekrytera nyckelkompetens

 • Förmågan att anpassa kapaciteten vid snabba svängningar saknas, liksom att säkerställa nyckelkompetens vid planerad och oväntad personalomsättning. Att hitta och upprätthålla rätt kompetens internt kan vara en nästan omöjlig uppgift.
 • Kostnaderna för lokaler, utrustning, personal är desamma oavsett beläggningsgrad, och internkostnaden per producerad timme är ofta mycket hög när allt räknas in. Kalibrering är inte kärnverksamhet.

Öka flexibiliteten med en stark partner

 • Välj en solid kalibreringspartner med resurser och bred kompetens som snabbt kan anpassa kapaciteten till era ökade eller minskade förändrade behov, och till nya teknikområden och kvalitetskrav.
 • Fasta kostnader blir rörliga och helt anpassade till volymbehov. Uppfinn inte hjulet på egen hand. Dela istället kostnader för teknikutveckling, utrustning och ackrediteringar med svensk industri.
Coordinate measurements being performed in our laboratory

3. Manuella, tidskrävande kalibreringsprocesser och dålig överblick

 • Hemmasnickrade kalibreringsprotokoll och föråldrade databaser ger dålig överblick och gör kvalitetsuppföljningar och revisioner ineffektiva.

Välj en modern, automatiserad och skalbar kalibreringsprocess

 • Välj en kalibreringspartner med en ISO-godkänd, etablerad och skalbar teknisk plattform, med ett gränssnitt som hjälper er att effektivt hantera all kalibrering, och som automatiskt ger omedelbar överblick över kalibreringsstatus, mätdonshistorik och kalibreringscertifikat.
 • Välj en partner med förmågan att harmonisera kalibreringsprocessen inom hela företaget, och som förenklar kund- och kvalitetsrevisioner på användar- och avdelningsnivå.

En ny, långsiktig lösning

Handen på hjärtat – kalibrering är inte er kärnverksamhet. Med rätt kalibreringspartner får ni istället tillgång till exakt den kvalitet, tekniska bredd och kapacitet som krävs.

Niall Sterling

Vad är nästa steg? Kontakta mig så diskuterar vi vidare

Jag har arbetat med outsourcing av kalibrering i 20 år, och leder Elements svenska försäljningsorganisation. Jag ansvarar för några av våra mer omfattande kundlösningar, och ser till att etablera de kontakter som behövs – från behovsanalys och lösningsförslag till implementering tillsammans med våra tekniska team.

Niall Sterling

Business Development Director
Element Sweden

Skicka ett meddelande direkt till mig:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Leax Quality AB:

”Vi har beslutat att inte längre bedriva intern kalibreringsverksamhet. Vår kärnverksamhet är att producera avancerade komponenter och delsystem till våra kunder, medan Element Metech är experter på kalibrering med över 70 år i branschen.”

Joacim Blomberg, Vice President and CTO, LEAX Group

Element Metech är specialiserade på kalibreringslösningar, från medelstora företag till större komplexa organisationer. Flera av våra laboratorier är integrerade inom kundernas verksamheter, och vi erbjuder även flexibla lösningar för hämtning och lämning av utrustning o kombination med kalibrering på plats. Med över 70 år i branschen och ett team på 400 experter tillhandahåller vi Europas bredaste utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster.