Ackrediterad kalibrering av pipetter

Kalibrering är det enda sättet att säkerställa att pipetten inte hamnar utanför sina toleransgränser. Vi erbjuder service och ackrediterad kalibrering av alla typer av enkanals- och flerkanalspipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Kalibrering utförs enligt ISO 8655 och med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

A multi-channel pipette is being calibrated

Vi kalibrerar alla typer av pipetter

I vårt kalibreringslaboratorium erbjuder vi ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av pipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Kalibreringen utförs enligt ISO 8655 med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

Element Metech erbjuder ackrediterad kalibrering av alla typer av pipetter, enkanals och flerkanals, och vi kalibrerar med originalspetsar alternativt med kundens egna pipettspetsar för att kalibreringen ska vara så produktionslik som möjligt.

Pipetter kalibreras enligt ISO 8655

ISO 8655 är den internationella standarden för volymetrisk kalibrering av kolvpipetter. Varje pipett ska kalibreras innan den tas i bruk för att säkerställa att den uppfyller kraven, och därefter löpande för att säkerställa rätt precision och kvalitet.

Volymetrisk kalibrering innebär att en referensvätska med exakt densitet pipetteras på en precisionsvåg där vätskemängden kontrolleras och dokumenteras, vid ankomst och efter eventuell justering.

Mätosäkerhet

Varje mätning/pipettering inkluderar ett visst mått av mätosäkerhet orsakad av utrustningens precision och av externa faktorer som omgivande miljö och handhavande. Mätosäkerheten rapporteras alltid i certifikatet tillsammans med mätvärdet.

Vi beräknar pipettens mätosäkerhet i realtid för varje mätpunkt (oftast baserad på 10 pipetteringar/mätpunkt). Mätosäkerhetsberäkningen görs för varje mätpunkt med hjälp av en specialutvecklad programvara, där vi tar hänsyn till samtliga parametrar som påverkar mätosäkerheten inklusive omgivande luft- och vattentemperatur samt teknikerns handhavande. Detta innebär att en lägre mätosäkerhet kan erhållas.

Pipette calibration to ISO 8655
Pipette calibration expert in action

Test och service av pipetter

I samband med kalibreringen utförs även läckagetest av pipetten för att känna av om den är mekaniskt tät och kolven i optimalt skick. Vi har även möjlighet att justera och reparera pipetter och för att säkerställa slutresultatet avslutas alla åtgärder med en kalibrering.

Kalibreringscertifikat online i MIO

Du kan välja att få med ett kalibreringscertifikat på papper i retur med din pipett. Resultatet av kalibreringen lagras hos Element Metech som därigenom har tillgång till varje pipetts historik. Allt fler väljer dock digitalt signerade kalibreringscertifikat via vårt webbaserade mätdonsregister MIO, för bättre kontroll och minskad administration.

MIO mätdonsregister

Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webbaserade mätdonsregister som ger dig omedelbar överblick över dina mätinstruments kalibreringsstatus, mätdonshistorik och tillgång till kalibreringscertifikat. Alla uppgifter uppdateras automatiskt vid kalibreringen.

  • Automatiserade varningar – missa aldrig mer ett sista kalibreringsdatum
  • Förenklade kvalitetsrevisioner
  • Uppfyller ISO-krav
  • Ingen installation krävs
  • Säker datalagring

Läs mer om MIO

Calibration Management by MIO

Skicka en förfrågan

Det lättaste sättet att komma i kontakt med rätt kontaktperson för ditt ärende är via vårt kontaktformulär nedan. Ange kontakt- och företagsuppgifter så att vi kan återkoppla till dig.