Nyheter

Kontakta oss gärna

Fråga en expert eller begär offert.

Pipettkalibrering – en okänd men viktig verksamhet

Pipettkalibrering – en okänd men viktig verksamhet

Korrekt pipettering med kalibrerade instrument är avgörande för många sorters forskning- och tillverkningsprocesser. Inte minst inom Life Science-sektorn. Samtidigt är pipettkalibrering en relativt okänd verksamhet. Rolf Calissendorff på Element Metech är en av Sveriges främsta experter på området och delar med sig av sin kunskap.

Den svenska pipettkalibreringsbranschen utgör en liten, relativt okänd, men också oumbärlig del av svensk teknikindustri. En pipett är ett laboratorieverktyg som används för pipettering, vilket innebär att mäta upp och överföra en specifik volym vätska från ett kärl till ett annat. Användningsområdena är därmed mycket breda. Inom många verksamheter, till exempel läkemedelsutveckling, är det avgörande att pipetterna som används har en mycket hög grad av precision och spårbarhet vad gäller hur mycket vätska de verkligen mäter upp och överför. Det är här som pipettkalibreringen kommer in. Kalibreringen går helt enkelt ut på att regelbundet kalibrera användares pipetter och utreda om de avviker från de acceptansgränser som valts, och i så fall hur stor avvikelsen i fråga är.

Rolf Calissendorff, produktionsingenjör på Element Metech, är en av Sveriges främsta experter inom pipettkalibrering med 30 års erfarenhet. Från sitt kontor och laboratorium i Kista i Stockholm leder han Element Metechs pipetteam på 5 kalibreringstekniker. Kunderna som skickar in sina pipetter för kalibrering är verksamma inom såväl privat- som offentlig sektor från hela Sverige. En särskilt stor kundgrupp är bolagen i Life Science-klustren i Stockholm och Uppsala.

– Om man ägnar sig åt någon form av tillverkning är det förstås viktigt att de pipetter man använder är kalibrerade så att de överför rätt volymer med vätskor till produkterna i fråga. Annars kan man behöva kassera eller återkalla produkterna, säger Rolf Calissendorff och fortsätter:

– Och ägnar man sig åt forskning kan ju felkalibrerade pipetter få rent katastrofala följder. Till exempel är en läkemedelsstudie där man inte vet vilka doser man egentligen har testat rätt värdelös.

Till saken hör att det inte är sällsynt att pipetter mäter fel. Antingen för att de är smutsiga eller defekta, eller för att det skett något som påverkat dem under användningens gång. Därför är det A och O att regelbundet skicka in sina instrument för kalibrering.

Tekniska förändringar, men mycket är detsamma
Pipettkalibrering är inte en särskilt snabbföränderlig verksamhet. Man har kunnat tillverka pipetter med en mycket hög grad av precision (så länge de är rätt kalibrerade!) i flera decennier. De tekniska framsteg som ändå sker har mer att göra med användarvänlighet än mätprecision.

– Det har blivit allt vanligare med motordrivna pipetter, där man alltså inte behöver trycka på en mekanisk knapp varje gång man använder dem, utan i stället på en elektronisk knapp som kräver avsevärt mindre kraft. Det kanske inte låter som särskilt viktigt, men för folk som arbetar med pipetter hela dagarna kan sådant knapptryckande faktiskt orsaka belastningsskador över tid, säger Rolf Calissendorff.

– Annars är den stora förändringen som gradvis sker att vi alltmer går över till robotiserad pipettanvändning. Särskilt inom tillverkningsindustrin. Det är positivt. Den mänskliga faktorn är nämligen en vanlig anledning till att det blir fel idag.

Han säger att det finns flera skäl till att kunder väljer att anlita kalibreringsexperterna i hans team.

– Förutom vår kompetens, relevanta ackrediteringar och de höga grader av spårbarhet vi erbjuder så är en av våra viktigaste konkurrensfördelar att vi är snabba. Man kanske kan hitta utländska bolag som är billigare, men då har de inte en genomloppstid på 5–7 arbetsdagar som oss. Och för många aktörer så är det inte bara viktigt, utan rentav avgörande, att få svar så snabbt som möjligt om något av deras instrument mäter fel, säger Rolf Calissendorff.

– Att skicka sina instrument utomlands innebär också att man måste hantera andra språk, transporter och risker för transportskador, samt valutarisker.

En egen vetenskap
Att Rolf Calissendorff började arbeta med pipetter under nittiotalet var egentligen en slump. Men han sögs snabbt in av alla intressanta ämnen han behövde lära sig mer om.

– Man behöver ha koll på många olika saker för att analysera hur en pipett är kalibrerad. Till exempel vattnets densitet, luftfuktigheten, lufttrycket, mätosäkerhet, och temperaturen. Det är en egen liten vetenskap det här, säger Rolf Calissendorff.

(mer …)

LabDays

LabDays

Visit us in booth #51

Element Metech at LabDays 17-18 April

In our booth, you will not only gain first-class insight into our calibration services but also have the opportunity to talk with our experts.

Find our booth #51 at Stockholmsmässan:

You will find our team in our booth #51 right next to the Exhibitor Free Lab Theater at Stockholmsmässan, Älvsjö.

Free seminars

Element Metech’s own experts will hold two free seminars on Thursday, April 18th:

 • 10.00-10.25: “Pipette calibration” (Find out more)
  Expert: Rolf Callissendroff
 • 10.30 – 10.55: “MIO: Full online control over your measuring equipment” (Find out more)
  Expert: Alexander Ivehammar

Connect with Our Team

Pipette accuracy is absolutely crucial for most users and especially in regulated industries. Let me guide you thru the calibration process for pipette.

Do you want to know how to become always audit-ready? Let me introduce you to our web based Metech Instrument Organizer (MIO™).

Get in touch with Carolina if you want to explore more about our calibration services.

Element Metech is your trusted calibration partner

We calibrate all types of pipettes in Nordics

Pipette accuracy is absolutely crucial for most users and especially in regulated industries, and regular calibration is the only way to make sure a pipette never exceeds its tolerance limits. Element Metech provides a professional accredited pipette calibration services which, together with sufficient documentation, helps you ensure your quality requirements are always being met.

Always audit ready with MIO™

Metech Instrument Organizer (MIO™) is designed to fulfil the requirements on calibration and management of measuring instruments in ISO 9001:2015 and ISO/IEC 17025:2017.

 • Simplified audits
 • Save time and resources
 • With API service you can seamlessly connect MIO’s systems with other applications and maximize the value of your data.
Calibration Management by MIO

Lyckad invigning av Elements nya laboratorium i Linköping

Lyckad invigning av Elements nya laboratorium i Linköping

Element inviger världsledande laboratorium inom materialteknik

Element invigde under torsdagen ett nytt laboratorium för materialtekniska och mättekniska tjänster. Med dess toppmoderna utrustning och kompetens kommer det Linköpingsbaserade laboratoriet utgöra ett viktigt nav i Sveriges tekniksektor.

Element Materials Technology Group är en global leverantör av tjänster inom mätteknik, testning och materialprovning. Den 5 oktober invigdes bolagets nya laboratorium i Linköping efter en längre tids renovering och ombyggnation. Det högmoderna laboratoriet är ett av koncernens största och mest moderna.

Laboratoriet kommer användas för en lång rad avancerade uppgifter inom materialteknik och mätteknik, där kundbasen utgörs av en betydande andel av svensk- och nordisk industri, samt Försvarets Materielverk.

Invigningen gästades av ett hundratal inbjudna från industri och media. Deltagarna bjöds på en rundvandring och uppvisning av laboratoriets kapacitet inom metallisk verksamhet, kalibrering, polymera material och kompositverksamhet, samt driv- och smörjmedelsverksamhet. De fick till exempel se hur skadeutredningar går till, vilka metoder man använder i oförstörande provning (NDT), samt lära sig varför det är viktigt att kalibrera sina mätinstrument.

Under eftermiddagen höll Axel Bååthe från SAAB ett gästföredrag om företagets innovationshub The Rainforest. Han berättade bland annat om deras pågående utveckling av obemannade flygfarkoster.

Björn Kullman, Division Director för Element Sverige, kommenterar invigningen.

– Jag är stolt över att kunna presentera vårt nya laboratorium. Element Sverige fortsätter befinna sig i framkanten inom materialteknik och vi kan erbjuda våra kunder det senaste inom materialprovning och kalibrering,Det var väldigt kul att så många gäster från Nordens tekniksektor dök upp på invigningen. Det demonstrerar vilket intresse det finns för vår verksamhet och hur viktigt det här laboratoriet är, säger Björn Kullman.

Laboratoriet kommer användas av både Element Materials Technology, som fokuserar på materialteknik, samt av koncernens kalibreringsdivision Element Metech. Laboratoriet är cirka 7000 kvadratmeter stort och är ackrediterat enligt ISO 17025. I laboratoriet samt det svenska huvudkontoret i samma byggnad arbetar cirka 150 anställda.

De svenska verksamheter som idag är del av den globala Element-koncernen har en lång historia i landet. Materialteknikverksamheten spårar sina rötter till år 1920 i Linköping, som en materialprovningsenhet inom Försvarsmakten i samband med att det svenska flygvapnet byggdes upp. Kalibreringsverksamheten grundades år 1947 som en del av flygvapnets instrumentverkstad. Idag är Elements svenska verksamhet mycket bredare. Flyg- och försvarssektorerna är emellertid fortsatt viktiga kunder.

 

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Björn Kullman, Division Director for Element Sweden
Tel. + 46 73 446 4725
E-mail: bjorn.kullman@element.com

Ella Andersson, Marketing Manager Nordics
Tel. + 46 73 446 4763
E-mail: ella.andersson@element.com

Om Element Materials Technology Group:
Element Materials Technology Group är en av världens ledande leverantörer av provnings-, inspektions-, och certificeringstjänster för en rad olika produkter, material och tekniker i avancerade industriella distributionsskedjor där säkerhet och tillförlitlighet är av största vikt. Elements huvudkontor ligger i London. Koncernen har cirka 9000 anställda forskare, ingenjörer och teknologer i fler än 270 laboratorier runtom i världen. Dessa experter hjälper kunder med alltifrån tidig FoU, komplicerade regulatoriska godkännanden, samt kvalitetssäkring av produkter.

Elements verksamheter i Sverige består av Element Metech AB (mätteknik och kalibrering) och Element Materials Technology AB (materialteknik och provning). Element Sveriges huvudkontor samt största laboratorium ligger i Linköping.

Om Element Metech:
Element Metech är kalibreringsdivisionen inom Element som levererar kalibreringstjänster, mättjänster samt mättekniska konsulttjänster. Vår kalibreringsverksamhet startades för mer än 75 år sedan och erbjuder ett av Europas bredaste och mest tillförlitliga utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster på ett tjugotal orter i Europa.

Element Metech förlänger omfattande samarbete med GKN Aerospace

Element Metech förlänger omfattande samarbete med GKN Aerospace

Mätteknikföretaget Element Metech förlänger sitt samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan genom att teckna ett nytt treårsavtal. Samarbetet innebär att Element Metech har ett helhetsansvar för GKN Aerospace:s svenska kalibreringsverksamhet, som rör bolagets tillverkning av avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer.

Avtalet avser en helhetslösning för GKN Aerospace:s svenska kalibreringsverksamhet, omfattande inköp av mättekniska tjänster samt kalibrering och service av mätinstrument.

Vi erbjuder en konkurrenskraftig helhetslösning för de tusentals olika instrument som GKN Aerospace använder i sin avancerade tillverkning av motordelar. Vår lokala närvaro i Trollhättan innebär att vi smidigt kan arbeta på plats i GKN Aerospace:s lokaler, samtidigt som vår omfattande expertis i Sverige och internationellt innebär att vi kan hantera alla typer av kalibreringstekniska utmaningar” säger Sebastian Brandtberg, Business Development Manager på Element Sverige.

Element Metech tog över driften av kalibreringsverksamheten hos GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero, i Trollhättan år 2010. Det nya avtalet innebär att GKN Aerospace ger Element Metech fortsatt förtroende att leverera mättekniska tjänster under ytterligare minst tre år.

Björn Kullman, Division Director för Element Sverige, är mycket nöjd med avtalet.

“Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet vi har fått och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med GKN Aerospace. Det här är en av våra största kunder i Sverige och förlängningen av avtalet innebär bland annat att vi kan fortsätta investera i utrustning och personal. Vi tycker att samarbetet med GKN Aerospace fungerat väldigt väl. Vi stöttar gärna bolaget i dess viktiga verksamhet framöver, där efterfrågan på komponenter till flygplans- och rymdraketmotorer fortsätter att öka” säger Björn Kullman.

 

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Björn Kullman, Division Director för Element Sverige
Tel. + 46 73 446 4725
E-post: bjorn.kullman@element.com

Sebastian Brandtberg, Business Development Manager
Tel.  + 46 73 446 4763
E-post: sebastian.brandtberg@element.com

Om Element Metech:
Element Metech är kalibreringsdivisionen inom Element som levererar kalibreringstjänster, mättjänster samt mättekniska konsulttjänster. Vår kalibreringsverksamhet startades för mer än 75 år sedan och erbjuder ett av Europas bredaste och mest tillförlitliga utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster på ett tjugotal orter i Europa.

Om Element Materials Technology Group:
Element Materials Technology Group är en av världens ledande leverantörer av provnings-, inspektions-, och certificeringstjänster för en rad olika produkter, material och tekniker i avancerade industriella distributionsskedjor där säkerhet och tillförlitlighet är av största vikt.

Elements huvudkontor ligger i London. Koncernen har cirka 9000 anställda forskare, ingenjörer och teknologer i fler än 270 laboratorier runtom i världen. Dessa experter hjälper kunder med alltifrån tidig FoU, komplicerade regulatoriska godkännanden, samt produktion. Elements verksamheter i Sverige består av Element Metech AB (mätteknik och kalibrering) och Element Materials Technology AB (materialteknik och provning). Element Sveriges huvudkontor samt största laboratorium ligger i Linköping.

Om GKN Aerospace:
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklar och tillverkar företaget avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. GKN Aerospace arbetar även med motorunderhåll.

GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. Bolaget har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan, och där arbetar ca 2000 personer.

Element Metech tilldelas stor upphandling med Försvarets Materielverk

Element Metech tilldelas stor upphandling med Försvarets Materielverk

Element Metech tecknar ramavtal med en takvolym på 140 MSEK med Försvarets Materielverk FMV som omfattar kalibrering och mättekniska tjänster. Ramavtalet omfattar tre anbudsområden. Upphandlingen är den största affär som Element Metech tilldelats med dessa kunder, och innebär stora investeringar i kompetens och material. Avropsberättigade är FMV samt Försvarsmakten.

Element Metech AB, Sveriges ledande leverantör inom kalibrering och mättekniska tjänster, har ingått ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) med en takvolym på 140 MSEK, baserat på ett treårsavtal med option på 2 + 2 års förlängning. Avtalet inkluderar även leverans av kalibrering och mättekniska tjänster till Försvarsmakten.
Avtalet omfattar mättekniskt stöd, konsulttjänster, tekniskt systemstöd, kalibreringstjänster för mätdon och instrument m.m. inom FMV och Försvarsmakten. Arbetet kommer ske både ute hos kund och i Elements lokaler.
Element Metech har en mångårig kundrelation med FMV och Försvarsmakten, från när bolaget gick under andra namn och ägare. Den nya upphandlingen innebär emellertid en betydande utökning av Elements kalibreringsverksamhet. Element kommer göra stora investeringar i kompetens och material i sina anläggningar runtom i Sverige för att hantera detta.
Upphandlingen som Element Metech tilldelades var uppdelad i tre separata anbudsområden som leverantörer kunde ansöka om att få utföra. Björn Kullman, Division Director för Element Sverige, är mycket nöjd med affären.

– Jag är verkligen jätteglad! Det här är en väldigt stor upphandling som betyder mycket för oss både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Avtalet innebär att vi ytterligare cementerar Elements position som en ledande leverantör av tekniskt krävande tjänster till försvars- och teknikindustrierna, säger Björn Kullman och fortsätter:

– Vi strävar efter att ha långsiktiga relationer med våra kunder som genomsyras av stort ömsesidigt förtroende. Att vi vann den här upphandlingen demonstrerar vår expertis inom detta viktiga och känsliga område. Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med FMV och Försvarsmakten och leverera tjänster av högsta möjliga kvalitet, säger Björn Kullman.

 

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Magnus Nyblom, Customer Relations & Contract Manager
Tel. +46 73 446 47 69
E: magnus.nyblom@element.com

Ella Andersson, Marketing Manager Nordics
Tel. +46 72 391 6298
E: ella.andersson@element.com

Om Element Metech:
Element Metech är kalibreringsdivisionen inom Element som levererar kalibreringstjänster, mättjänster samt mättekniska konsulttjänster. Vår kalibreringsverksamhet startades för mer än 70 år sedan och erbjuder ett av Europas bredaste och mest tillförlitliga utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster på ett tjugotal orter i Europa.

Om Element:
Element Materials Technology Group är en av världens ledande leverantörer av provnings-, inspektions-, och certificeringstjänster för en rad olika produkter, material och tekniker i avancerade industriella distributionsskedjor där säkerhet och tillförlitlighet är av största vikt.
Elements huvudkontor ligger i London. Koncernen har cirka 9000 anställda forskare, ingenjörer och teknologer i fler än 270 laboratorier runtom i världen. Dessa experter hjälper kunder med alltifrån tidig FoU, komplicerade regulatoriska godkännanden, samt produktion.
Elements verksamheter i Sverige består av Element Metech AB (mätteknik och kalibrering) och Element Materials Technology AB (materialteknik och provning). Element Sveriges huvudkontor samt största laboratorium ligger i Linköping.

Träffa oss på Elmia Subcontractor

Träffa oss på Elmia Subcontractor

Element Metech kommer att ställa ut på Elmia Subcontractor 2022 den 15-17 november i Jönköping, Sverige. Möt våra experter på materialtestning och kalibrering, lär dig om den senaste tekniken och forskningsutvecklingen inom branschen och delta i meningsfullt nätverkande bland branschkollegor.

Diskutera med våra experter

Element erbjuder materialexpertis och tjänster för testning, kalibrering och mätning stöd från inledande FoU-insatser till produktion och underhåll. Våra tjänster inkluderar materialtestning och rådgivningstjänster för metaller, polymerer, kompositer, beläggningar, bränsle och smörjmedel. Vi tillhandahåller omfattande support för alla dina utrustningskalibrerings inklusive elektriska instrument, dimensional mätverktyg, mätare och laboratorieutrustning såsom som pipetter.

Hitta till vår monter

Vi finns i monter B06:116, i hall B på Elmia mässan.

Vad händer på mässan?

Här hittar du det fullspäckade programmet för Elmia Subcontractor 2022. Ta del av kostnadsfria seminarier och lyssna till föredragshållare som presenterar industrins hetaste ämnen på flera olika scener.

Om Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor är värd för nästan 1 200 utställare från 30 länder, med tjänsteleverantörer och tillverkare som representerar alla huvudsektorer på underleverantörsnivå.

Lyckad invigning av Elements nya kalibreringslaboratorium i Stockholm

Lyckad invigning av Elements nya kalibreringslaboratorium i Stockholm

Den 19 oktober invigdes Element Metechs kalibreringslaboratorium i Stockholm.
Dagen kombinerades med öppet hus för kunder, rundvandringar samt lunchföreläsning om kalibrering av kvalitetschef Lovisa Enström.

Det var många kunder som besökte oss och fick möjlighet att träffa våra experter och testa olika kalibreringsstationer, ställa frågor och mingla. Återkopplingen från kunderna var att de är väldigt nöjda med invigningen samt är imponerade över Elements tekniska bredd!

Kalibreringslaboratorium i Stockholm (Kista) ligger mitt i Nordic Forum företagspark, vilket skapar lätt tillgänglighet med närhet till våra kunder i den svenska industrin. I dagsläget är vi 23 anställda som arbetar med kalibreringar inom längd, vridmoment, tryck, el, temperatur och alla typer av fiberoptiska verktyg som exempelvis fibersvetsar, OTDR med mera. Laboratorium är ackrediterat för volym (pipettkalibrering) och tjänsten används främst av våra kunder inom life science-industrin.

Kalibreringsverksamhet invigdes av Björn Kullman, Division Director för Element i Sverige:

”Det blev väldigt lyckat och roligt att så många kunder valde att komma och besöka oss. Många var väldigt intresserade och ställde många frågor under rundvandringarna. Vi är stolta över att kunna visa upp vårt kalibreringslaboratorium och berätta om vår verksamhet!”, säger Björn.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ella Andersson, Marketing Manager Nordics, på Element Metech.
ella.andersson@element.com

Om Element Metech AB
Element Metech är en del av Element, en av världens främsta och mest ansedda partners inom oberoende materialtekniska och mättekniska tjänster. Tillsammans är vi över 8000 experter på 260+ laboratorier runt om i världen. Vår kalibreringsverksamhet startades för mer än 70 år sedan och erbjuder ett av Europas bredaste och mest tillförlitliga utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster på ett tjugotal orter i Europa.

Välkommen till invigningen av vårt nya kalibreringslaboratorium 19/10

Välkommen till invigningen av vårt nya kalibreringslaboratorium 19/10

Välkommen till invigningen av vårt nya kalibreringslaboratorium i Stockholm den 19:e oktober!

Element Metech har flyttat in i nya lokaler och det ska firas! Vi vill därför bjuda in dig till vår invigning med lunchföreläsning och öppet hus.

Vi kommer ha drop-in under hela dagen och du är välkommen tillsammans med dina kollegor att komma när det passar er.

Dagen kommer bland annat bjuda på lättare lunch med föreläsning om varför man ska kalibrera med vår kvalitetschef Lovisa Engström, tårta och workshop i labbet där du kommer kunna testa att kalibrera med våra experter.

När? Invigningen kommer äga rum Onsdag 19/10 med start från kl 10.00
Vart? Element Metech, Torshamnsgatan 35, Kista
(ingång Nordic Forum huvudentré)

För att vi ska kunna planera dagen på bästa sätt behöver vi ha din anmälan senast 12 /10. 

Anmäl dig här >>

Vi ser fram emot att träffa er på invigningen!
Team Element Metech Stockholm


 

Program

Välkomna att komma när det passar er under dagen, vi har två
rundvandringar i labben så du kan välja vilket tillfälle som passar dig bäst.

10.00 – 10.15 Officiell invigning
10:15 – 11:30 Rundvandring i Labb
Möt våra Experter och testa på olika kalibreringar
11:45 – 13:00 Lunch och föreläsning om Varför kalibrera
Anmäl dig till lunchföreläsningen här >>
14:00 – 15:30 Rundvandring i Labb
Njut av tårta och välkomstdrink, Möta våra Experter och får möjlighet att
testa på olika kalibreringar
16:00 – 20:00 Mingel

Vi ser fram emot att träffa er!

 

Ny chef för Elements svenska Kalibreringsverksamhet, Element Metech AB

Ny chef för Elements svenska Kalibreringsverksamhet, Element Metech AB

Niall Sterling är från och med den 22 augusti 2022 utsedd av Element Metech som General Manager för svenska affärsområdet Kalibrering. Samtidigt blir han medlem i företagets svenska koncernledning. Niall är en branscherfaren medarbetare på Element. Med bakgrund främst inom försäljning och affärsutveckling har han sedan 2005 haft flera olika roller inom Element.

Först som Site Manager för Elements kalibreringslaboratorium i Göteborg och därefter med motsvarande befattning i Stockholm. Tillbaka i Göteborg hade Niall under två år försäljningsansvar med fokus på flertalet av Elements nyckelkunder. 2018 utsågs han till försäljningschef för Elements verksamheter i Sverige. Genom tillsättningen av Niall Sterling fortsätter Elements fokusering på sin kalibreringsproduktion och vässar processerna för att snabba upp leveranserna till kunderna.

– Redan idag har vi ett otroligt bra erbjudande till kunderna men jag ser fram mot nästa steg i utvecklingen, säger Niall. Det är tydligt att många kunder vill ha det lilla extra utöver kalibreringstjänsten. Och vi har ju så mycket mer att erbjuda! Det kan till exempel vara att få hjälp med tolkningar, certifieringsstöd av egen verksamhet, outsourcing, standarder och krav. Glöm inte heller att vi har marknadens mest använda mätdonsregister, MIO, som med sina nya versioner av alla finesser kommer att underlätta ytterligare för våra kunder. Element utmanar ständigt ledtider för att bibehålla rollen som marknadens främsta leverantör. Företaget står starkt rustat att stötta och utveckla sina kunder i deras eget utvecklings- och förändringsarbete.

– På Element i Sverige har jag dessutom kraftfullt stöd från ett otroligt sammansvetsat och kundfokuserat team av Site managers på våra åtta lokala kalibreringslaboratorier. Det ska bli fantastiskt kul att sätta fart, säger Niall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ella Andersson, Marketing Manager Nordics, på Element Metech.
ella.andersson@element.com

Om Element Metech AB
Element Metech är en del av Element, en av världens främsta och mest ansedda partners inom oberoende materialtekniska och mättekniska tjänster. Tillsammans är vi över 6 700 experter på 200 laboratorier runt om i världen. Vår kalibreringsverksamhet startades för mer än 70 år sedan och erbjuder ett av Europas bredaste och mest tillförlitliga utbud av spårbara och ackrediterade kalibreringstjänster på ett tjugotal orter i Europa.

Meet our expert att Advanced engineering

Meet our expert att Advanced engineering

Meet our expert in Advanced engineering at Kistamässan 15-16 June 2022.

Advanced engineering is a unique opportunity to connect everyone who works with product development and strategic purchasing in the engineering industry with suppliers to make product development smarter, more efficient and more futuristic.

Our services and expertise:
Quality-assured welding technology
Processing of surface technology
Calibration Composite testing

Visit our validation experts in our stand no. D: 14 at Advanced engineering. 

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

 • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
 • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
 • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
 • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
 • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
 • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer