Kalibreringsniveauer

Vores kalibreringsydelser udføres på et af vores servicecentre, eller on-site. Som leverandør er vi certificeret i henhold til ISO 9001, og vores akkrediterede laboratorier er akkrediteret af Akkrediteringsmyndigheder i henhold til ISO/IEC 17025.

Vores ydelser er udviklet for at hjælpe dig som kunde med at opfylde de krav, der stilles i forbindelse med vedligeholdelse og kalibrering af dine måleinstrumenter. Alle ydelser leveres med en måleteknisk bekræftelse af måleinstrumenterne, der opfylder kravene i standarder som fx ISO 9001 og ISO 10012.

Akkrediteret kalibrering

Når du skal bruge måleresultater og bevis på at måleinstrumentet overholder specifikationerne. Denne service omfatter en international anerkendt kalibrering, og opfylder kravene til kalibrering, i henhold til ISO/IEC 17025, hvilket betyder kravene i IATF 16949 opfyldes.

Måleteknisk bekræftelse:

  • Kalibrering, der er udført i et akkrediteret laboratorium og testet for overholdelse af de korrekte specifikationer.
  • Justering når måleinstrumentet ikke overholder specifikationerne, hvis muligt. (2)
  • Kalibreringscertifikat udstedt af et akkrediteret laboratorium, som bekræfter overensstemmelse eller manglende overensstemmelse. Måleresultater rapporteres for hvert enkelt instrument. (1)
  • Dokumenter som kalibreringscertifikat og måleresultater gemmes i min. 6 år.
  • Forsegling og mærkning med kalibreringslabel.

Sporbar kalibrering

Når du har brug for et bevis på, at måleinstrumentet overholder specifikationerne. Denne service leverer en sporbar kalibrering der opfylder kravene i ISO/IEC 17025, ISO 9001 og ISO 10012.

Måleteknisk bekræftelse:

  • Kalibrering og test for overholdelse af de korrekte specifikationer.
  • Justering når måleinstrumentet ikke overholder specifikationerne, hvis muligt. (2)
  • Kalibreringscertifikat som bekræfter overensstemmelse eller manglende overensstemmelse. Måleresultater rapporteres for hvert enkelt instrument. (1)
  • Dokumenter
  • Forsegling og mærkning som “Kalibreret”.

Kalibreringen dækker normalt over den fulde specificerede udvalg, men kan blive skræddersyet til dine behov. (3) Målepunkter er valgt i henhold til fabrikantens performance test eller tilsvarende.

Måleprocedurer og testudstyr er valgt for at sikre sporbarhed til nationale og/eller internationale normaler.
Måleusikkerheden er taget i betragtning når der udføres bedømmelse af overensstemmelse eller manglende overensstemmelse med krav. Hvis måleinstrumentet ikke overholder specifikationen efter justering, eller der er behov for reparation, vil kunden blive kontaktet før der foretages yderligere aktiviteter).

(1) Når justeringer udføres, vil måleresultaterne bliver rapporteret for de aktuelle punkter.

(2) Du kan bestemme, at der ikke skal udføres justeringer, fx ved referenceudstyr hvor kalibreringshistorikken er vigtig. Måleinstrumentet bliver derefter returneret, hvad enten det overholder specifikationerne eller ej.

(3) Den fulde specifikation henviser til relevante dele af specifikationen. Når der udføres akkrediterede kalibreringer hvor det ikke er alle parametre der er dækket af akkrediteringen, vil kalibreringen blive udført som en ikke-akkrediteret måling, for at dække den fulde specifikation.