Metrologi og måleteknisk support

Få adgang til al vores erfaring

Som vores kunde har du adgang til al vores erfaring og viden inklusiv måleteknik og teknisk support, måleopgaver, support inden for kvalitetsstandarder, tekniske evalueringer, måleusikkerhedsberegninger, kravspecifikationer og måleinstruktioner.

Vi elsker at dele vores viden og erfaring

Vi tilbyder kurser inden for måleteknik og måleusikkerhed. Kurserne er ofte skræddersyet til kundens behov og specielle krav.

Måleassistance

Hvis du har brug for hjælp med målinger, har vi de rette personer til at assistere dig. Målinger kan foretages med Element Metech ‘s eller dine egne måleinstrumenter.

Dokumentation

Vi dokumenterer dine måleprocedurer i henhold til retningslinjerne inden for kvalitetsstandarderne ISO 9001 og ISO/IEC 17025.

Måleusikkerhed

Vi beregner måleusikkerheden ved dine målinger i henhold til retningslinjerne i EA-4/02 samt Vejledning til angivelse af usikkerhed ved målinger (GUM). Dette kan bruges til at evaluere, om nøjagtigheden i målesystemet er passende for din anvendelse.

Metodeudvikling

Vi udvikler målemetoder og anbefaler måleudstyr baseret på dine produktionskrav eller baseret på instrumenter, du allerede har i virksomheden.

Kravspecifikation

Vi hjælper gerne med at dokumentere dine målekrav i en kravspecifikation. Denne kan senere anvendes som basis for køb eller udvikling.

Tekniske evalueringer

Vi evaluerer dine målemetoder, målesystemer og instrumenter. Derefter sammenlignes det med dine behov og fabrikantens specifikation. Vi foretager anbefalinger baseret på høj pålidelighed og lave levetidsomkostninger.

Konsekvensanalyse

Vi kan hjælpe dig med en evaluering, hvis dit måleudstyr har været uden for specifikation under produktion. Vi taler med din operatør og ser på produktionskravene. Vi hjælper med at evaluere de konsekvenser, som en fejlagtig måling kan betyde for dit produkts egenskaber.