Verksamheten i Kista, Stockholm på ny adress

Verksamheten i Kista, Stockholm på ny adress

Information om flytt av vår verksamhet i Stockholm Element Metech AB flyttade i månadsskiftet maj/juni 2020 verksamheten från Torshamnsgatan 39 i Kista till intilliggande fastighet på Torshamnsgatan 35. Aktuell leverans- och besöksadress är: Element Metech AB...