NEWS

Element Metech byter till digital standardtjänst

maj 19, 2022

Element Metech byter till en digital standardtjänst från och med juni 2022, Som ett steg i vårt kontinuerliga förbättringsarbete kring hållbarhet. Vilket innebär att kalibreringscertifikat levereras med digitala original via E-post eller i MIO.

Som en ISO14001-certifierad tjänsteleverantör ska du vara trygg i att veta Element Metech har en marginell effekt på vårt klimat. Samtidigt vill vi göra vår del för att ytterligare minska vår påverkan och att uppfylla vårt löfte att nå Net Zero till 2030. Som ett led i detta och i linje med FN’s generalförsamlings historiska Agenda 2030 för hållbar utveckling, bl.a. mål 9, 12, 13 och 15 Hållbar Industri, Innovationer och infrastruktur har vi valt att gå från utskrivna papperscertifikat till digitala. Element har tillhandahållit digitalt signerade certifikat i över 10 år, fullt godkända av Swedac och i enlighet med ISO17025, dock till bara en delmängd av våra kunder.

Majoriteten av de traditionella papperscertifikat vi skickar ut hamnar i papperskorgen efter att ha skannats eller arkiverats. Det är därför vi har tagit beslutet att ändra vår standardleverans till digitalt signerade certifikat. Vi tror att denna ändring kommer att vara en fördel för dig med förenklad administration genom att få
dokumentet levererade direkt som pdf. Från och med juni 2022 kommer vi att tillämpa en klimatavgift på 100 kr på alla papperscertifikat. Hela summan kommer att betalas till välgörenhet. För våra icke-MIO-kunder kommer leveransmetoden att vara e-post, ett digitalt signerat certifikat direkt till din kontaktpersons
brevlåda.  Behöver du fortsätta att få kalibreringscertifikat i tryckt form vänligen kontakta vårt supportteam på info.metech.se@element.com eller telefon 010-202 3814 så kan vi hjälpa dig.

Tack för din hjälp och ditt stöd i vårt mål att minska resursslöseri genom att endast tillhandahålla papper när det behövs.

news

The latest news from Element Metech

Making certain for over 190 years

LabDays

LabDays

Visit us in booth #51 Element Metech at LabDays 17-18 April In our booth, you will not only gain...

läs mer