NEWS

Besök oss på LabDays 6-7 April 2022

mar 29, 2022

LabDays 6-7 April är ett unikt tillfälle för alla som jobbar med laboratorieteknologi att träffa intressanta företag, lyssna på seminarium och nätverka.

För tillverkare av läkemedel och medicintekniska produkter där hälsa och säkerhet aldrig kompromissas, Erbjuder Element Metech kalibrerings- och valideringstjänster för mätinstrument och laboratorieutrustning för att säkerställa regelefterlevnad.

Besök våra validering experter i monter nr. 42 på Labdays.

news

The latest news from Element Metech

Making certain for over 190 years