Element tecknar 12-årigt avtal med Saab

Element tecknar 12-årigt avtal med Saab

Element (Element Metech och Element Materials Technology) har tecknat ett ramavtal med Saab AB avseende materialtekniska och mättekniska tjänster till ett sammanlagt värde av 900 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig över sex år med en option på förlängning i...