Är du nöjd med våra tjänster?

Calibration Optical 2 640x480Element Metechs vision är att bli världens bästa och mest ansedda kalibreringspartner, och hoppas självklart att våra tjänster uppfyller dina förväntningar. Vi tar gärna emot feedback baserat på uppdrag som vi utfört åt dig.

Anänd länken nedan endast för att lämna feedback. För förfrågningar, använd vår kontaktsida.

Vi utvärderar all inkommen feeback som en möjlighet till förbättringar. Eventuella klagomål hanteras genom att du som kund får bekräftelse av att ärendet är mottaget, och vi håller dig därefter informerad under ärendets gång.

Lämna feedback

Ackrediterade tjänster

Denna tjänst ger en internationellt erkänd kalibrering och uppfyller kraven för kalibrering enligt ISO / IEC 17025 genom att uppfylla kraven i IATF 16949:2016. Läs mer.

Spårbara tjänster

Denna tjänst ger en spårbar kalibrering som uppfyller kraven i ISO / IEC 17025, ISO 9000 och ISO10012. Läs mer