Vårt fullserviceåtagande

Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.

Här är en sammanfattning av vårt tjänsteutbud.

Behovsanalys

Vi hjälper dig att optimera rutiner och inventera behovet av mätdon. En opartisk utvärdering av dagens behov och befintliga lösningar skapar ett värdefullt underlag för kostnadsbesparande åtgärder, och kan minska behovet av administration av din utrustning.

Instrumentförsörjning och anskaffning

Vi erbjuder upphandlingsstöd oberoende av leverantör, baserat på vår långa erfarenhet av olika fabrikat och kundbehov. Detta gäller både nya och begagnade mätinstrument, liksom lösningar för uthyrning eller leasing.

Administration – Mätdonshantering

Metech Instrument Organiser, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla koll på kalibreringsstatus, mätdonshistorik och kalibreringscertifikat. MIO hjälper dig att effektivt minska administration och hanteringen av mätdon. MIO uppfyller kraven på dokumentation av ett mätdon enligt ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 10012 och ISO/TS 16949.

Kalibrering

Vi är opartiska och kalibrerar alla fabrikat och typer av mätinstrument. Vi tillhandahåller ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument inom många olika områden. Våra ackrediterade tjänster täcker också kalibrering på plats inom flera områden.

Underhåll, reparation och justering

Vi servar och reparerar tusentals mätinstrument årligen i våra laboratorier. Vi servar allt från enklare mätdon till högteknologiska mätinstrument. Genom våra unika arkiv sedan många årtionden har vi möjlighet att kalibrera instrument som varit en del i våra kunders produktion under många år.

Teknisk support och rådgivning

Få tillgång till vår samlade expertis Som vår kund har du alltid tillgång till våra medarbetares långa erfarenhet och mättekniska expertis för t ex mätteknisk support, mätuppdrag, att tolka kvalitetsstandarder och krav, mätosäkerhetsberäkningar eller att ta fram kravspecifikationer och mätinstruktioner.

Utbildning

Vi delar gärna med oss. Vi erbjuder kurser inom mätteknik, kvalitet och elektronik. Kurserna kan anpassas till er verksamhet gällande specifika önskemål eller kvalitetskrav.

Kalibrering på plats

Våra ackrediterade kalibreringstjänster är också tillgängliga för kalibrering på plats hos dig. Genom att utföra kalibreringen i direkt anslutning till produktionen kan vi hjälpa dig att undvika produktionsstörningar.

Flera av våra ackrediteringar gäller även kalibrering på plats, men vi kan också kalibrera med er egen referensutrusning.

Mätteknisk konsultation

Vi erbjuder kompetent personal på plats för att stärka upp er verksamhet vid till exempelvis produktionstoppar.

Outsourcing

Vår kontinuerliga tillväxt genom långsiktiga samarbeten och drift av interna kalibreringsverksamheter sedan över 70 år har gett oss gedigen kunskap, erfarenhet och kapacitet att serva kunder från olika branscher. Element Metech är idag den ledande tredjepartsleverantören av mät- och kalibreringstjänster i Europa.

 

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER