« Bakåt

Introduktion till kalibrering - Online


Kursbeskrivning

Kursen ger en orientering inom nedanstående områden:

 • Mätningar, storheter och enheter
  Vi går igenom begrepp och definitioner inom mätteknik

 • Mätosäkerhet
  En orientering runt vad mätosäkerhet innebär

 • Spårbarhet och kalibrering
  Vad är kalibrering och vad krävs för att åberopa spårbarhet

 • Krav på mätningar, mätutrustning och kalibrering
  Vad säger berörda standarder om mätning, hantering av mätutrustning och kalibrering?

Efter genomförd utbildning förväntas du förstå resultatet av en utförd kalibrering och vad du som mätdonsansvarig behöver göra för att omhänderta resultatet på ett korrekt sätt.


Kursens mål

Få en förståelse för krav i relevanta standarder gällande kalibrering, hantering av mätdon och tillämpning av mätprocesser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som önskar en allmän introduktion till kalibrering, till exempel de som utför kalibrering, mätdonsansvariga och ansvariga för kalibreringsinstanser.

Citat

Önskas en företagsspecifik utbildning kontakta sales.se@element.com.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 4 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen