Pipetters nøjagtighed og præcision er afhængig af den service og behandling, den enkelte pipette bliver udsat for. Det kan være nødvendigt at udføre forebyggende vedligehold, så pipetten ikke afviger fra sine tolerancegrænser. Den eneste måde at konstatere dette på, er ved at kalibrere pipetten.

Performing calibration of a multi-channel pipette

Omfang

På vort kalibreringslaboratorium tilbydes akkredieret kalibrering af pipetter i området fra 0,1 µL. Kalibreringerne udføres i henhold til ISO 8655 samt NCCLS Guidelines med referenceudstyr sporbart til nationale og internationale normaler. Element Metech tilbyder akkrediteret kalibreringaf alle typer af pipetter og gerne med kundensegne pipettespidser. Vi kan endvidere tilbyde at udføre kalibreringen med brugeren som operatør, hvor vi sørger for den fornødne kalibreringsdokumentation.

Element Metech tilbyder også akkrediteret kalibrering af flerkanalspipetter i det antal kanaler, som de måtte anvendes med. Endvidere tilbydes kalibrering af andet volumetrisk udstyr som målekolber og dilutere. Dokumentation for kalibreringen gemmes hos Element Metech og bidrager hermed til den enkelte pipettes historik, som løbende kan analyseres.

Test og service

I forbindelse med kalibreringen foretages en leaktest af pipetten for at påvise, om den er mekanisk tæt og om stemplet fungerer optimalt. Vi er endvidere i stand til at justere og reparere pipetter og for at sikre det endelige resultat, afsluttes operationen med en kalibrering.