Certifikater/rapporter

Element Metech udfærdiger certifikater og rapporter for alle de typer af opgaver vi påtager os. Vore rapporter overholder krav fra ISO/IEC 17025, og mange andre internationale standarder/guidelines.

Vi udfærdiger letlæselige og fyldestgørende certifikater/rapporter for alle typer af opgaver.

Vore dokumenter er justeret over tid til at overholde alle de krav til certifikater og rapporter vore kunder og flere forskellige myndigheder har præsenteret for os.

De akkrediterede certifikater bærer både DANAK logo og ILAC logo, hvor sidstnævnte sikrer at certifikater der stammer fra Element Metech accepteres internationalt.

Til de kunder, der ønsker det, og hvor det er muligt, angives overensstemmelse med specifikationer (tolerancer) i henhold til angivne beslutningsregler i den internationale vejledning ILAC G8:09/2019 eller tilsvarende dokumenter.

Elektroniske kalibreringscertifikater, prøvningsrapporter mv. fra Element Metech indeholder digitale signaturer, der ligeledes overholder krav fra myndigheder, som f.eks. DANAK. Læs her mere om digitale signaturer på dansk eller på engelsk.

Vore elektroniske dokumenter er i PDF format og certificerede, så der er mulighed for at der kan tilføjes yderligere digitale signaturer efter certifikatet har forladt Element Metech, uden det gør vore digitale signaturer ugyldige. Dokumenterne kan fremvises med alle almindeligt kendte PDF læsere.

 På certifikater udstedt før 25. april 2022 kan den ene digitale signatur se ud til at være ugyldig, afhængig af hvilken PDF læser man anvender.
Klik her for uddybende forklaring (for engelsk udgave, klik her).

Certifikater og rapporter fra Element Metech vil fremstå som fyldestgørende dokumentation under audit.