Politikker

Kvalitetspolitik

Vores forpligtelse

Element er en førende leverandør af test-, kalibrerings-, inspektions- og certificeringsydelser over hele verden. Vi forpligter os til at opnå vores mission, vision og formål på en professionel og etisk forsvarlig måde. Vores værdier definerer vores kultur og er del i alt, hvad vi gør.

Elements politik er at integrere kvalitet, teknisk og kommerciel ekspertise i alle aspekter af vores aktiviteter, dette opnås gennem implementeringen af vores ledelsessystem(er). Element forpligter sig til løbende forbedring af kvalitet, servicelevering og operationel ydeevne. Dette opnås gennem aktiv præstationsmåling.

Vi forpligter os til at yde serviceekspertise og værdi for pengene. Implementering af ”best practice” er vigtig for at Element kan opfylde disse forpligtelser. Vores interne kvalitetssikrings-, tekniske og operationelle programmer sikrer, at vores procedurer og processer er robuste, smarte og effektive, og at Element leverer enestående service til vores kunder.

Vores partnerskab

Vi samarbejder med vores kunder for at levere test-, kalibrerings-, inspektions- og certificeringsydelser, der bekræfter kvaliteten og integriteten af deres produkter, materialer og ydelser. Vores unikke tilgang gør det muligt for kunder at drage nytte af teknologiske fremskridt og samtidig garantere produktsikkerhed og kvalitet.

Element er stolt af sit omdømme for at opbygge og vedligeholde sunde forretningssamarbejder. Vi sigter mod at overgå vores kunders forventninger, hvor det er muligt, og stræber efter at tilføje værdi til deres forretning gennem levering af enestående kundeservice, teknisk og operationel ekspertise.

Elements medarbejdere er talentfulde, veluddannede og kompetente. Mange er førende inden for deres ekspertiseområde med den viden og lidenskab, der er nødvendig for at yde ”best practice” i leveringen af vores ydelser.

Vores medarbejdere opfordres aktivt til at være innovative, og fokuserer på at hjælpe vores kunder med at sikre, at materialerne og produkterne, de fremstiller, er sikre, kvalitet, kompatible og i sidste ende passer til formålet. For at gøre dette er vi fokuseret på en kontinuerlig forbedringskultur, der er integreret i vores forretning.

Vores forudsætninger

Element opretholder tredjepartsakkrediteringer, der giver vores kunder tillid og sikrer vores troværdighed. Vi arbejder med integritet og er fast bestemte på at levere vores ydelser i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning og standarder for overensstemmelsesvurdering. Dette suppleres med det omfattende udbud af kunde- og lovgivningsmæssige godkendelser, vi har, og det sikres af det dedikerede team af kvalitetsfolk, der understøtter vores aktiviteter og udfører vores interne auditprogrammer.

Vi kræver, at alle vores medarbejdere opretholder uafhængighed, upartiskhed og fortrolighed til enhver tid. Vores medarbejdere deltager derfor ikke i aktiviteter, der kan kompromittere vores kunders, akkrediterings-, godkendelsesorganers tillid. På denne måde demonstrerer vi værdien af vores integritet.

Denne kvalitetspolitik understøttes af alle ledelsesniveauer. Hver Element-facilitet og alle medarbejdere er forpligtet til at gøre sig bekendt med denne politik. Vores medarbejdere er bevidste om deres ansvar for effektiv implementering af vores ledelsessystem og vil implementere politikker, systemer og procedurer til enhver tid, når de udfører arbejde på vegne af Element og vores kunder.

EL-G-Q-X-X-PS 27983: Quality Policy DK

Miljøpolitik

We aspire to be the world leader in the provision of calibration, measuring and consultancy services across industries and across the globe. We are committed to achieve our mission in a professional and ethically sound way. Our values define our culture and are inherent in our quality management system.

Our laboratories shall be committed to protect the environment and minimise environmental impact of our business operations. The environmental standard of the services shall meet customer requirements and exceed customer expectations. Competent, empowered and engaged people at all levels and evidence-based decision making is key to achieve the environmental objectives and create and deliver value to our customers and owners.

The environmental management system shall cover all work performed and ensure the protection of the environment, including prevention of pollution and sustainable resource use. It is the responsibility of all employees to be familiar with the environmental management system and implement the policies and procedures in their daily work.

We are committed to fulfil applicable environmental regulatory requirements and to maintain third party certifications. We shall fulfil the requirements in ISO 14001 Environmental management systems – Requirements with guidance for use. We are committed to continually improve the effectiveness of the environmental management system to enhance environmental performance.