Element Metech je jedním z největších poskytovatelů kalibračních služeb v Evropě.

Díky našemu širokému rozsahu kalibračních služeb v oboru elektrických veličin, individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi v kombinaci s možností kalibrace na místě u zákazníka jsme schopni naše služby nabídnout jak největším výrobcům elektronických zařízení, tak menším zákazníkům s individuálními požadavky.

Naše kalibrační laboratoř je akreditována českým akreditačním orgánem (Český Institut pro Akreditaci) podle normy CSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrace lze realizovat buď v laboratoři v Praze, nebo na místě u zákazníka.

Proč využít služeb akreditované laboratoře?

CSN EN ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma, která definuje systém kvality kalibrační laboratoře a akreditace prověřuje a potvrzuje kvalitu laboratoře. Kalibrace realizované akreditovanou kalibrační laboratoří zvyšují důvěru ve Vaši společnost a Vaše produkty. Vaši zákazníci budou mít jistotu, že vaše měřicí zařízení budou řádně zkalibrována nezávislou akreditovanou kalibrační laboratoří.

Akreditační orgány

Akreditované kalibrační laboratoře v EU jsou akreditovány národními akreditačními orgány dané země. Pro Českou Republiku je akreditačním orgánem Český Institut pro Akreditaci, o.p.s. a pro všechny akreditované kalibrační laboratoře platí stejné mezinárodní standardy a požadavky.

Akreditace podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Osvědčení o akreditaci Element Metech s.r.o.

Příloha k osvědčenío akreditaci

ISO 17025 Certificate of Accreditation English Language Element Metech sro

ISO 17025 Appendix English Language Element Metech sro

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Acc. No. 2369

Kalibrace V rozsahu akreditace

Akreditace naší kalibrační laboratoře podle CSN EN ISO/IEC 17025 pokrývá elektrické veličiny:

 • DC napětí / zdroje a etalony DC napětí
 • DC proud / zdroje a etalony DC proudu
 • DC odpor / DC odporové etalony a měřiče
 • AC napětí / zdroje a etalony AC napětí
 • AC proud / zdroje a etalony AC proudu
 • AC odpor / AC odporové etalony a měřiče
 • Hloubka amplitudové modulace / zdroje signálu
 • Modulační zdvih frekvenční modulace / zdroje signálu
 • Zkreslení signálu LF (THD) / zdroje signálu
 • Činitel odrazu / přístroje a obvodové prvky s koaxiálním připojením
 • VF výkon – kalibrační faktor / měřiče vf výkonu
 • VF výkon / zdroje signálu
 • VF útlum / útlumové články, vedení
 • Kapacita / měřidla a etalony elektrické kapacity
 • Indukčnost / měřiče a etalony elektrické indukčnosti
 • Frekvence a časový interval

Traceable kalibrace pokrývají ještě širší rozsahy měření a další elektrické veličiny.
Kontaktujte náš tým pro získání cenové nabídky na kalibraci Vašich přístrojů.