Instrument Management

Element Metech Instrument Management är vårt helhetsåtagande för kostnadsbesparande effektivisering av all din mätdonshantering.

Att äga och underhålla ett stort antal mätinstrument inom en organisation med flera produktionsenheter leder ofta till onödigt höga kostnader och låg utnyttjandegrad av mätinstrument och mätdon. Genom Instrument Management hjälper vi till att effektivisera all mätdonshantering och tar hand om hela ert behov av mättekniska tjänster som kalibrering, service och administration av mätdon. Vi tar på oss det fulla ansvaret, och låter dig fokusera på din kärnverksamhet. Element Metech Instrument Management är ett riktigt effektivt verktyg för att hantera all din mätutrustning.

Vanlig situation hos många producerande företag. Känner du igen dig?

 • Att äga och underhålla ett stort antal mätinstrument innebär oftast att utnyttjandegraden understiger 50%.
 • Mätutrustning finns förvarad på många olika geografiska platser inom organisationen.
 • Mätutrustning som köpts in externt ligger ofta outnyttjad hos organisationens olika produktionsenheter.
 • Mätutrustning underhålls och kalibreras trots att servade och kalibrerade mätinstrument redan finns på annat håll.
 • Avsaknad av rutiner för att lokalisera och flytta tillgänglig utrustning där den kan utnyttjas bättre.
 • Icke-harmoniserad utrustning.
 • Utrustning finns som ej är kalibrerad.

Genom Element Metech Instrument Management kan vi hjälpa dig att;

Minska kapitalbindning, genom

 • Ökad utnyttjandegrad
 • Försäljning av övertalig mätutrustning
 • Hyra eller leasing av mätutrustning
 • Inköp av begagnade mätutrustning

Minska administrationen, genom

 • Webb-baserad orderhantering
 • Lagerhållning
 • Logistik
 • Hjälp med upphandling av instrument
 • Webb-baserad hantering av certifikat

Uppnå och upprätthålla rätt kvalitetsnivå, genom

 • Vår breda ackreditering
 • Att se till att processerna uppfyller ISO-standarder
 • Vår erfarenhet av att tolka kvalitetskrav och standarder

Minska störningar i produktionen, genom att

 • Kalibrera på plats
 • Säkra optimal tillgång till rätt mätinstrument

Relaterade tjänster

Genom regelbunden kalibrering säkerställs kraven på mätkvalitet och dokumentation enligt kundkrav, myndighetskrav och specifika branschkrav. Element Metech tillhandahåller ett av Europas bredaste och mest...
LÄS MER
Metech Instrument Organizer, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över mätdonshistorik, kalibreringsstatus och kalibreringscertifikat.
LÄS MER
Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.
LÄS MER