Som fullserviceleverantör tar Element Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som uppmätning, kalibrering, service och administration av mätdon.

Här är en sammanfattning av vårt tjänsteutbud.

Behovsanalys

Vi hjälper dig att optimera rutiner och inventera behovet av mätdon. En opartisk utvärdering av dagens behov och befintliga lösningar skapar ett värdefullt underlag för kostnadsbesparande åtgärder, och kan minska behovet av administration av din utrustning.

Instrumentförsörjning och anskaffning

Vi erbjuder upphandlingsstöd oberoende av leverantör, baserat på vår långa erfarenhet av olika fabrikat och kundbehov. Detta gäller både nya och begagnade mätinstrument, liksom lösningar för uthyrning eller leasing.

Administration - Mätdonshantering

Metech Instrument Organiser, MIO, är vårt populära webb-baserade mätdonsregister som hjälper dig att hålla full kontroll över kalibreringsstatus, historik och kalibreringscertifikat. MIO hjälper dig att effektivt minska administration och kostnaderna som följer med hanteringen av mätdon. MIO uppfyller kraven på dokumentation av ett mätdon enligt ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 10012 och ISO/TS 16949.

Instrument Management

Att äga och underhålla ett stort antal mätinstrument inom en organisation med flera produktionsenheter leder ofta till onödigt höga kostnader och låg utnyttjandegrad av mätinstrument och mätdon. Genom Instrument Management hjälper vi till att effektivisera all mätdonshantering och tar hand om hela ert behov av mättekniska tjänster som kalibrering, service och administration av mätdon.

Kalibrering

Vi är opartiska och kalibrerar alla fabrikat och typer av mätinstrument. Vi tillhandahåller spårbar och ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument inom många olika områden. Våra ackrediterade tjänster täcker också kalibrering på plats inom fler områden.

Service och reparation

Underhåll, reparation och justering Vi servar och reparerar tusentals mätinstrument årligen i våra laboratorier. Vi servar allt från enklare mätdon till högteknologiska mätinstrument. Genom våra unika arkiv sedan många årtionden har vi möjlighet att kalibrera instrument som varit en del i våra kunders produktion under många år.

Teknisk support och rådgivning

Få tillgång till vår samlade expertis Som vår kund har du alltid tillgång till våra medarbetares långa erfarenhet och mättekniska expertis för t ex mätteknisk support, mätuppdrag, att tolka kvalitetsstandarder och krav, mätosäkerhetsberäkningar eller att ta fram kravspecifikationer och mätinstruktioner.

Utbildning

Vi delar gärna med oss. Vi erbjuder kurser inom mätteknik, kvalitet och elektronik. Kurserna kan anpassas till er verksamhet gällande specifika önskemål eller kvalitetskrav.

Kalibrering på plats

Få tillgång till våra ackrediterade tjänster var som helst i världen! Våra ackrediterade kalibreringstjänster är också tillgängliga för kalibrering på plats hos dig. Genom att utföra kalibreringen i direkt anslutning till produktionen kan vi hjälpa dig att undvika störningar.

Hyr erfaren personal från Element Metech som kan utföra kalibreringar med din egen referensutrusning, eller så kommer vi till dig med våra mobila laboratorier. Den kontrollerade miljön ger omedelbar tillgång till ackrediterade kalibreringstjänster och kan erbjudas i krävande miljöer var som helst i världen.

Mätteknisk konsultation

Vi erbjuder kompetent personal på plats för att stärka upp er verksamhet vid till exempelvis produktionstoppar.

Outsourcing

Vår kontinuerliga tillväxt genom outsourcing och övertaganden av interna kalibreringslaboratorier har sedan 1947 gett oss gedigen kunskap, erfarenhet och kapacitet att serva kunder från olika branscher. Element Metech är idag den ledande tredjepartsleverantören av mät- och kalibreringstjänster i Europa.

 

Ackrediterade tjänster

Denna tjänst ger en internationellt erkänd kalibrering och uppfyller kraven för kalibrering enligt ISO / IEC 17025 genom att uppfylla kraven i IATF 16949:2016. Läs mer.

Spårbara tjänster

Denna tjänst ger en spårbar kalibrering som uppfyller kraven i ISO / IEC 17025, ISO 9000 och ISO10012. Läs mer