Element Metech tillhandahåller tjänster för noggrann uppmätning av referensprover samt vid utvecklings- eller tillverkningskontroll. Vi använder avancerad och kvalificerad utrustningen för att utföra mätuppdrag både på plats hos kund och i våra labb. Beroende på våra kunders krav väljer vi den bästa lösningen för tjänsten. Med vår mättekniska  kapabilitet och kunskap kan vi på ett effektivt sätt förse dig med den information du behöver.

Vi använder olika utrustningar och system beroende på våra kunders behov:

Lasermätning används primärt för stöd vid installation av produktionsutrustning, validering av slutprodukter, ytor och validering/kalibrering av produktionsutrustning. Laser samordnar och gör snabba exakta mätningar av stora objekt på plats.

Vi använder oss av flera olika typer av koordinatmätmaskiner (CMM) för att mäta egenskaper hos ett objekt med mikrometerprecision. Mätningen används i tillverkning- och monteringsprocesser för att testa om produkten stämmer överens med tanken bakom konstruktionen.

Mätarmar används främst för stöd vid installation av produktionsutrustning, validering av slutprodukter, ytor och produktionsjiggar. Mätarmar gör att du kan mäta direkt på maskinen eller på verkstadsgolvet. Det styrs med handen och har inga förpreciserade mätpunkter, med smidig hantering skapas tillförlitliga 3D-mätningar. Ledade mätarmar kan utrustas med olika längd av prob och skanningshuvud för att smidigt kunna mäta svåråtkomliga punkter antingen optiskt eller vid beröring.

 

maskin matarm

Upptäck Element Metech

Som fullserviceleverantör är Element Metech den enda kontaktpunkten för ditt företags kalibrering, service och administrationsbehov. Vi är leverantörsoberoende och kan stödja alla tillverkare och instrumenttyper. Läs mer om våra tjänster.

Kontakta en av våra specialister redan idag.

Kontakta oss