We are Element Metech. Element is one of the fastest growing companies in the global Testing, Inspection & Certification sector. With over 6,700 Engaged Experts in 200 facilities on 5 continents, we are the 'go to team' for all of your testing, inspection, certification and calibration needs. Learn more about Element on Element.com.

Element Metech is part of the 'Calibration and Testing Nordics' division of Element. With 500 employees and 24 service centers we are represented in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany, Czech Republic, and China. With focus on high quality and precision we serve customers in various sectors such as Aerospace & Defence, Life Science, Energy and Engineering.

Division Management

Mats Persson
Division Director, Calibration and Testing Nordics

Leif Åström
Finance Director

Patrik Persson
Technical Director

Ad Wientjes
Sales Director

Kristina Wiberg
Human Resource Director

Country Management

Henrik Gyllenhammar
Sweden

Rami Heikkila
Finland

Bendix Christensen
Denmark, China

Jan-Marc Köp
Germany

Miroslava Pálková
Czech Republic

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

  • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
  • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
  • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
  • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
  • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
  • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer