Vi är Element Metech. Element är ett av de snabbast växande företagen inom den globala TIC-sektorn - Testing, Inspection, Certification. Med över 6 700 medarbetare och 200 laboratorier på 5 kontinenter kan vi erbjuda ett mycket stort utbud av provningstjänster, kalibrering och certifiering.

Element hästammar från testverksamheten inom den holländska Stork-koncernen, som bär spår ända från 1827, över 190 år tillbaka. 

Vår kalibreringsverksamhet startades inom svenska flygvapnet 1947, för mer än 70 år sedan.

FFV Aerotech

Under åren fram till och med 1994 var kalibreringsverksamheten en avdelning inom dåvarande FFV Aerotech. 1 januari 1994 bildades FFV Mätteknik som ett dotterbolag till FFV Aerotech. Vid samma tidpunkt bildades även vårt finska utlandsbolag FFV Mittausteknika OY.

Celcius Metech och Saab Metech

År 1998 förvärvade Celsius FFV-koncernen och det nya namnet blev Celsius Metech. 1999 etablerade vi oss i Danmark och i Tyskland. År 2000 förvärvades Celsiuskoncernen av Saab och vi blev Saab Metech. 1980 erhöll vi ett förordnade att upprätthålla Riksmätplats för högfrekventa elektriska storheter, ett förordnande som vi upprätthöll till år 2000. I samband med att Riksmätplatsen flyttades ackrediterade vi vår mätplats för högfrekventa storheter.

Bodycote Metech

2006 tecknade Saab avtal med Bodycote International Plc om överlåtelse av aktierna i Saab Metech och dess dotterbolag. Bodycote förvärvade samtidigt ett stort antal testverksamheter internationellt och bildade Bodycote Testing Group. Vi blev då Bodycote Metech.

Exova Metech

2008 sålte Bodycote hela testverksamheten till det amerikanska investmentbolaget Clayton, Dubilier and Rice (CD&R). Bodycote Testing Group fick det nya namnet Exova, och vi blev Exova Metech. 2013 etablerade vi oss i Tjeckien och 2014 i Norge, samt även i Kina och USA som en del i övertagandet av ett antal kalibreringsverksamheter hos en av våra kunder.

Element Metech

I juni 2017 förvärvades hela Exova-koncernen av Element Materials Technology. Vi utgör kalibreringsverksamheten inom Element, och bytte namn till Element Metech i juni 2018.

 

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

  • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
  • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
  • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
  • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
  • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
  • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer