Information om flytt av vår verksamhet i Stockholm

(uppdaterad)

Element Metech AB flyttade i månadsskiftet maj/juni verksamheten från Torshamnsgatan 39 i Kista till intilliggande fastighet på Torshamnsgatan 35.

Aktuell leverans- och besöksadress är:

Element Metech AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Hör gärna av dig om du har frågor. 010-603 62 12.
Ny produktionsenhetschef i Kista sedan tiden för flytten är Fredrik Segerberg.

Mer anpassade lokaler

Flytten skedde på grund av omstrukturering av den fastighet vi nu befinner oss i. De nya lokalerna är ännu bättre och mer anpassade för vår kalibreringsverksamhet, med samma personal och med motsvarande klimat- och kvalitetskontroll som tidigare. 

 

Kista 1

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

  • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
  • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
  • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
  • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
  • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
  • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer