Vi kalibrerar mätdon och verktyg inom längd, t ex skjutmått och mikrometer, passbitar, kontrollringar, gängtolkar, vinkelgivare och ytjämnhetsmätare.

Typiska instrumenttyper

 • Skjutmått
 • Mikrometer
 • Passbit
 • Kontrollring
 • Kontrolldorn
 • Gängring
 • Gängdorn
 • Mätur
 • Inställningsmått
 • Planglas
 • Mätlinjal
 • Måttband
 • Höjdmätare
 • Plan
 • Mätmaskin
 • Ytjämnhet
 • Ytjämnhetsmätare

 

Ackrediterade laboratorier

Våra laboratorier utför ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument inom längd.

Kalibrering på plats

En mycket stor del av de tjänster som Element Metech levererar utförs på plats hos våra kunder. Detta ger dig en snabb och anpassad service med minimal påverkan på din ordinarie verksamhet genom ökad tillgång till rätt instrument.

Kontakta oss

Element Metech är fullserviceleverantör inom kalibrering och mättekniska tjänster.

Kontakta oss

 

Ackrediterade tjänster

Denna tjänst ger en internationellt erkänd kalibrering och uppfyller kraven för kalibrering enligt ISO / IEC 17025 genom att uppfylla kraven i IATF 16949:2016. Läs mer.

Spårbara tjänster

Denna tjänst ger en spårbar kalibrering som uppfyller kraven i ISO / IEC 17025, ISO 9000 och ISO10012. Läs mer