Kalibrering är det enda sättet att säkerställa att pipetten inte hamnar utanför sina toleransgränser. Vi erbjuder service och ackrediterad kalibrering av alla typer av enkanals- och flerkanalspipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl. Kalibrering utförs enligt ISO 8655 och med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

Calibration Pipettes 1 640x480

Alla typer av pipetter

I vårt kalibreringslaboratorium erbjuder vi ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av pipetter i intervallet 0,1 µl till 50000 µl.

Element Metech erbjuder ackrediterad kalibrering av alla typer av pipetter (enkanal och flerkanals) och vi föredrar att göra det med kundens egna pipettspetsar (i syfte att få en så produktionslik kalibrering som möjligt).

Resultatet av kalibreringen lagras hos Element Metech som därigenom har tillgång till varje pipetts historik och som kontinuerligt kan analyseras. Som kund kan du få ett digitalt signerat kalibreringscertifikat via vårt webbaserade mätdonssystem MIO eller ett papperscertifikat med din pipett.

Kalibreringar utförs enligt ISO 8655 med referensutrustning som är spårbar till nationella och internationella normaler.

Calibration Pipettes 2 640x480

Test och service

I samband med kalibreringen utförs även läckagetest av pipetten för att känna av om den är mekaniskt tät och kolven i optimalt skick. Vi har även möjlighet att justera och reparera pipetter och för att säkerställa slutresultatet avslutas alla åtgärder med en kalibrering.

När du skickar in

För att vi skall kunna ge dig snabb och korrekt service ber vi dig att fylla i det beställningsformulär vi har för kalibrering av pipetter. Detta är särskilt viktigt om du har pipetter som ej varit hos oss tidigare.

Kontakta oss

Fråga en expert eller begär offert. Element Metech är fullserviceleverantör inom kalibrering och mättekniska tjänster.

Kontakta oss