För att få tillförlitliga och spårbara mätningar är det viktigt att utrustningen kalibreras med jämna mellanrum. Detta gäller både för analoga och digitala instrument. Våra kalibreringsrutiner följer internationella standarder och utförs enligt tillverkarens instruktioner. Vi är opartiska och kalibrerar alla fabrikat.

Ackrediterade laboratorier

Våra laboratorier utför ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument inom akustik.

Spårbarhet

Mätningarna är spårbara till både nationella och internationella referenslaboratorier, t ex DPLA, DFM, NPL och PTB. Kalibrering av vissa typer av akustiska mätinstrument kan utföras på plats hos våra kunder. Detta ger dig en snabb och anpassad service med minimal påverkan på din ordinarie verksamhet genom ökad tillgång till rätt instrument.

Typiska instrumenttyper

 • Mikrofon
 • Ljudnivåmätare
 • Ljudkalibrator
 • Pistonfon
 • Förförstärkare / Preamp Strömförsörjning
 • Mätförstärkare
 • Öronsimulator
 • Munsimulator
 • HATS (Head And Torso Simulator)
 • Oktavfilter (1/1 och 1/3-oktav)
 • Digital Recorder (hårddiskar, band och liknande)
 • Ljudkork
 • PC-baserat mätsystem
 • Referensljudkälla  

 

Fullservice

Element Metech är din fullserviceleverantör inom kalibrering och mättekniska tjänster.

Kontakta oss