Kalibrering

Kalibrering af elmålereelmaalere

Element Metech A/S er DANAK akkrediteret til kalibrering af elmålere. Vores mange års erfaring, vores veluddannede personale samt brugen af referencemåleudstyr på et meget højt, teknisk niveau danner baggrunden for vores store ekspertise.

Målerlaboratorium

Vort målerlaboratorium er det eneste af sin art i Danmark og kalibrerer årligt ca. 15.000 elmålere for danske elselskaber og leverandører af elmålere. Laboratoriet lever, som DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium, op til kravene til kalibrering af elmålere.

Lovpligtig statistisk målerkontrol

For at sikre, at elmålere måler nøjagtigt, er disse underlagt en lovpligtig stikprøvekontrol. Vort online kontrolsystem for elmålere i drift, Målerweb, hjælper kunden med at huske på kontrollerne, så udtagning af stikprøverne bliver en smal sag. Når kunden har udtaget og sendt målerne til os, foretager vi kalibreringerne og opdaterer Målerweb med resultaterne.

Hvis kunden klager over sin elmåler - hvad så?

En gang imellem sker det, at der opstår uenighed hos kunden om elmålerens nøjagtighed. Hvis det sker, er vi parat til at rådgive Dem, således De er klædt på til at behandle kundens henvendelse. Vi har eksempelvis mulighed for at udarbejde en uvildig kalibreringsrapport over kundens elmåler, således eventuelle uoverensstemmelser mellem Dem og kunden nemt kan afklares.

Typiske services

 • Kalibrering af elmålere i fm. stikprøvekontrol
 • Kalibrering af elmålere i fm. kundeklage
 • Kalibrering af elmålere for transmissionsselskaber
 • Re-verifikation af elmålere
 • Verifikation af nye elmålere

 

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech   leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af partikeltællere. Vi er uafhængige af forhandlere, og supporterer flere forskellige fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Håndbåren partikeltæller
 • Håndholdt partikeltæller
 • Partikelsensor

 

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af instrumenter der generere eller måler gas flow. Vi er uafhængige af andre forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikant- og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Volumen flow måler
 • Mængde flow måler
 • Flow kontroller
 • Flow rør
 • Drejemåler
 • Slit sampler
 • Luft sampler
 • Bobbel flow måler
 • VA flow måler
 • Lækage tester
 • Glødetest enhed

Justering og korrektionsdata

En ekstra service som vi tilbyder, er justering eller indtastning af korrektionsdata i de fleste typer af gas flow måleudstyr, samt slit og luft samplere.

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende færdigheder. Hvis den anmodede service ikke er tilgængelig tæt på din placering, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende færdigheder. Hvis den anmodede service ikke er tilgængelig tæt på din placering, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbar og akkrediteret kalibrering af vægte og lodder.

Element Metech udfører kalibrering af vægte og lodder. Vi er uafhængige af forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Justering

Som en ekstra service tilbyder vi også justering af de fleste former for vægte og lodder.

Overblik

Dette er et overblik over de servicecentre der tilbyder sporbare og akkrediterede kalibreringer af Masse. Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af instrumenter der måler tryk og/eller vakuum. Vi er uafhængige af producenter, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Manometer
 • Mikromanometer
 • Tryktransducer/-transmitter
 • Digital trykindikator
 • Air Data testsæt (Pitot Static)
 • Barometer
 • Vakuummåler
 • Trykkalibrator
 • Dødvægtstester

 

Primær standard

Element Metech er den eneste virksomhed i Nordeuropa som har en primær standard inden for barometrisk tryk, der bruges som reference for kalibrering af højde- og hastighedsmålere inden for luftfartsbranchen.

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbar og akkrediteret kalibrering af momentværktøj og -testere. Vi er uafhængige af producenter, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Momentnøgler
 • Momentskruetrækkere
 • Momenttransducere
 • Gearnøgler
 • Momenttestere

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Akkrediterede ydelser

Denne ydelse giver kunden en international anerkendt kalibrering og opfylder kravene til kalibrering i henhold til ISO/IEC 17025 og IAFT 16949. Læs mere

Sporbare ydelser

Denne ydelse giver kunden en sporbar kalibrering, der opfylder kravene i ISO/IEC 17025, ISO 9001 og ISO 10012. Læs mere

Find dine behov

Vores akkreditering og kapabiliteter til kalibrering dækker over et bredt udvalg. Vi leverer sporbare og ISO/IEC 17025 akkrediterede kalibreringer af måleinstrumenter. Vi er uafhængige af instrumentforhandlere og vi er i stand til at understøtte alle fabrikater og instrumenttyper.

Leveringstid, afhentning, udbringning eller on-site kalibrering kan arrangeres i overensstemmelse med kundens behov og krav.

Kontakt