Kvalificering

Kvalificering

Ved kvalificering sikres det gennem udførelse af tests både før og efter installation, at det pågældende udstyr, procesanlæg eller klimafacilitet er i stand til at opfylde krav til såvel design, installation og funktionalitet, herunder forventninger til den tilhørende dokumentation.

Element Metech tilbyder en værdiskabende håndtering af alle relevante kvalificeringsaktiviteter:

 • Designkvalificering (DQ)
 • Installationskvalificering (IQ)
 • Operationskvalificering (OQ)
 • Performancekvalificering (PQ)

Konsulentydelser

Element Metech´s valideringskonsulenter har en betragtelig viden og dyb indsigt mht.:

 • Udarbejdelse af valideringsmasterplaner og/eller valideringsplaner
 • Udarbejdelse af brugerkravspecifikationer
 • Udførelse af risikovurderinger
 • Udarbejdelse af valideringsprotokoller inklusiv testplaner
 • Testudførelse og databehandling
 • Udarbejdelse af valideringsrapporter

I den forbindelse vil vi også gerne bistå med yderligere assistance ved håndtering af:

 • Ændringssager
 • Korrigerende og forebyggende handlinger
 • Afvigelser

Samt selvfølgelig faglig sparring og rådgivning generelt.

Vi kan benytte jeres valideringssetup. Desuden tilbyder vi muligheden for at bruge Element Metech standarddokumentation.

Element Metech kan også tilbyde kompetencer i forbindelse med andre administrative udfordringer f.eks. udformning af valideringsstrategi samt udarbejdelse af instruktioner og dokumentskabeloner.

Vi tilbyder også services inden for projektledelse, kalibrering og termisk validering.