Element Metech je předním evropským držitelem řady kalibračních akreditací, což nám umožňuje provádět kalibrace pro naše zákazníky v mnoha různých odvětvích.

Naše kalibrační služby jsou akreditovány v souladu s normou ISO/IEC 17025. Většinu našich akreditovaných služeb lze poskytovat také na místě přímo u vás.

Proč využít služeb akreditované laboratoře?

ISO/IEC 17025 je uznávanou mezinárodní normou. Využití nezávislé laboratoře pro kalibraci vašeho zařízení zvýší důvěru zákazníků vůči vaší společnosti a produktům.

Akreditační orgány

Naše evropské laboratoře jsou akreditovány národními akreditačními orgány pro každou zemi na základě stejných mezinárodních norem a požadavků.


 

Danak
Acc. No. 2369

 

ISO/IEC 17025 Accreditations

 

Máme řešení i pro vás

Naše akreditace a možnosti v oblasti kalibrace pokrývají širokou škálu oborů a odvětví. Poskytujeme akreditované kalibrace měřicích přístrojů a zařízení v souladu s normou ISO/IEC 17025. Nejsme závislí na dodavatelích, díky čemuž jsme schopni poskytovat podporu pro všechny výrobce a typy zařízení. Poskytuje přesná data měření pro referenční vzorky a řízení výroby.

Veškeré služby lze přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím formuláře stránky nebo si vyhledejte nejbližší servisní středisko Element Metech.

Kontakt