Element Metech je předním evropským držitelem řady kalibračních akreditací, což nám umožňuje provádět kalibrace pro naše zákazníky v mnoha různých odvětvích.

Naše kalibrační služby jsou akreditovány v souladu s normou ISO/IEC 17025. Většinu našich akreditovaných služeb lze poskytovat také na místě přímo u vás.

Proč využít služeb akreditované laboratoře?

ISO/IEC 17025 je uznávanou mezinárodní normou. Využití nezávislé laboratoře pro kalibraci vašeho zařízení zvýší důvěru zákazníků vůči vaší společnosti a produktům.

Akreditační orgány

Naše evropské laboratoře jsou akreditovány národními akreditačními orgány pro každou zemi na základě stejných mezinárodních norem a požadavků.

ISO/IEC 17025 akreditované kalibrace

Osvědčení o akreditaci Element Metech s.r.o.

Certificate of accreditation Element Metech s.r.o. (EN)

Příloha k osvědčenío akreditaci

Appendix to certificate of accreditation (EN)

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Acc. No. 2369

Máme řešení i pro vás

Naše akreditace a možnosti v oblasti kalibrace pokrývají širokou škálu oborů a odvětví. Poskytujeme akreditované kalibrace měřicích přístrojů a zařízení v souladu s normou ISO/IEC 17025. Nejsme závislí na dodavatelích, díky čemuž jsme schopni poskytovat podporu pro všechny výrobce a typy zařízení. Poskytuje přesná data měření pro referenční vzorky a řízení výroby.

Veškeré služby lze přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům.

Kontaktujte nás